Åbent brev til Teknik - og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard

Åbent brev til Teknik - og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard


En hastesag!

Den dyre og flotte bro mellem Teglholmen og Sluseholmen er taget i brug. En god forbindelse mellem de to bydele, tak for det!

Desværre kan glæden hurtigt ændre sig til et trafikalt mareridt, især for beboerne på Sluseholmen. Kommunen regner nemlig med, at der skal køre mellem 8.000 og 10.000 biler over broen i døgnet. Mange bilister vil bruge den som en smutvej til og fra byen.

I forvejen er trafikken på Sluseholmsvej ofte kaotisk. Parkerede biler i begge sider på næsten hele strækningen, megen trafik til Skat og Arla, foruden tunge lastbiler til Metro. Cykelstier er der ingen af.

Med de mange ekstra biler, bliver det med livet som indsats at cykle på Sluseholmsvej! Bydelens mange børnefamilier må leve i en konstant frygt. Områdets børneinstitution ligger på selve Sluseholmsvej lige før broen. Hertil kommer sundhedsrisikoen fra støj og forurening.

 Som minimum bør der indføres parkeringsforbud på hele strækningen fra Sydhavnsgade til broen. Der skal anlægges cykelstier i begge sider. Hastighedsnedsættelse til max. 30 km/h., bump og andre trafikdæmpende foranstaltninger.

Det haster, inden der sker ulykker!

Egon Laugesen

Ernie Wilkinsvej 3, 1. mf
2450 København SV
24857317
[email protected]

BilagStørrelse
sluseholm-bro.jpeg38.71 kB
Emneord: