Avisklip: Socialborgmesteren: Væk med de lave ydelser

Sakset fra:
Socialborgmesteren: væk med lave ydelser

Nu kom dokumentationen for det, som vi allerede længe har vidst: Sydhavnen - eller Kgs. Enghave, som er det officielle navn - er hårdt ramt af fattigdom målt i forhold til det øvrige København.
568 mennesker er langtidsfattige i Sydhavnen/Kgs. Enghave.  Det svarer til 4,6 pct. af befolkningen, mens i hele København er tallet 3,9 pct. Når afstanden ikke er større, skyldes det bl.a., at nybyggeriet med dyre huslejer og ejerbyggeri har tilført en stor del af nye, ofte socialt bedre stillede borgere, der trækker andelen  af fattige medborgere ned.
Fattigdommen rammer i særlig grad bydelens unge og meget gamle. 12 procent af de unge mellem 18 og 24 år er langtidsfattige i forhold til 10,4 procent i resten af kommunen. For de 25-29 årige er tallene 17,1 pct i Kgs. Enghave og 15.6 procent i resten af København. I pensionistgruppen og blandt efterlønnere er der også betragteligt flere fattige i Kgs. Eng-have/Sydhavnen.
Det skyldes sammenhæn-gen mellem de kortuddannede uden pensionsordninger og opsparing, hvor mange er henvist til at leve af basale ydelser som folkepension og efterløn.
Det hænger igen sammen med, at der f.eks. de mellemlange uddannelser indehaves af 15 pct. af alle københavnere, men kun 10,2 pct. i Kgs. Enghave kan bryste sig af en mellemlang uddannelse.
Lange videregående uddannelser har 10, 7 pct. af københavnerne, men kun 4,7 pct. af indbyggerne i lokalområdet.
- Tallene viser, at det er nødvendigt med en ekstra indsats i Sydhavnen, siger socialborgmester Mikkel Warming.
- Fattigdom har konsekvenser for den enkelte. Fattigdom giver sociale problemer - og afsavn. F.eks. får fattige københavnere mindre sund mad og mindre ordineret medicin end resten af byens borgere. Fattigdom risikrer at føre til marginilisering, understreger han.
Men fattigdom kan bekæmpes, lyder meldingen fra ansvarlige borgmester, der selv bor i Sydhavnen:
- Grundlæggende handler det om, at folketinget må fjerne de alt for lave ydelser, der holder folk i fattigdom, men som by har vi også en forpligtigelse til at gøre, hvad vi kan. Uanset om det drejer sig om økonomisk rådgivning, en ekstra indsats for at sikre arbejde til folk eller undersøge alle muligheder for at give et ekstra lille tilskud til at få dagligdagen til at hænge sammen.
- Jeg ved også - og det giver håb - at der også er mange ressoucer at trække på og bygge på i Sydhavnen, siger socialborgmesteren.

Emneord: