Bevar biblioteket

Hér finder du tekster og billeder om kampen for biblioteket

Vi vandt – planerne blev taget af bordet

Efter en ualmindelig vellykket kampagne fra en lang række aktive Sydhavnsbeboere lykkedes det os at få forhindret lukningen af vores dejlige bibliotek.
 

Hold fingrene fra Vores bibliotek!

Københavns kommune overvejer [2007] i forbindelse med en strukturanalyse at lukke halvdelen af byens biblioteker, så der kun ligger et i hver af de 10 nye bydele. Her er Sydhavnen ikke en selvstændig bydel mere, men en del af Vesterbro. Filosofien er, at et større befolkningsgrundlag for hvert bibliotek, og dermed en større økonomi, ville kunne give et større udbud og/ eller længere åbningstider. Begge dele har vi ønsket os i mange år, men ikke på bekostning af vores dejlige nærbibliotek!

Enhedslisten Sydhavnen er stærke modstandere af denne centralisering, og vil med næb og klør kæmpe for bevarelse af biblioteket på Karens Minde. I 10 år har Sydhavnens bibliotek fungeret fint på Karens Minde. Placeringen i Kulturhuset Karens Minde er optimal og samarbejdet med Radio Karen, Børnenes Dyremark, Karens Minde Lauget, Grøn Sydhavn og de mange andre aktiviteter der finder sted her, er unik. Biblioteket bidrager i allerhøjeste grad til at give stedet status som lokal ”kulturmetropol”. Fælles initiativer som Karens Dag, Kultur for en Tusse m.fl. er vidnesbyrd, om et smukt og frugtbart samarbejde, hvor biblioteket er en dygtig medspiller.

Besøgstallet var sidste år på 98.675 i en bydel med 15.239 indbyggere. Det er 6,48 besøg i snit pr. indbygger. Iblandt de ”gamle” bydele, som får lov at beholde sit bibliotek, havde Vesterbro det højeste besøgstal. Alligevel var det lidt lavere, på 6,41 pr. indbygger. Besøgstallene er vokset eksplosivt, siden Sydhavnens Bibliotek flyttede fra P Knudsens Gade, og når byggerierne på holmene står færdige, vil vi kunne fremvise endnu større besøgstal.

Problemet er, at sydhavnerne ikke identificerer sig med Vesterbro, det er for os meget langt væk. Lokal fysisk forankring er vigtig for befolkningen herude. Det var derfor vi heldigvis fik vores eget lokaludvalg. Der er ingen tvivl om, at hvis vi bliver henvist til biblioteket i Lyrskovsgade, vil besøgstallene herude fra styrtdykke. Det vil man selvfølgelig ikke kunne se direkte i statistikken, når Sydhavnen bare ”forsvinder”. Vi begynder at forstå, hvorfor forvaltningerne er så begejstrede for deres kunstige system, hvor de kalder Sydhavnen og Vesterbro for en og samme bydel. Men vi glemmer ikke Vores Bydel!

En lukning af Sydhavnens bibliotek vil forstærke følelsen lokalt af en forsømt og glemt bydel. En fattig bydel hvis idrætsanlæg, skoler, friluftsbad mm. nedprioriteres og forfalder. Det er tvivlsomt om vores kulturhus, som i forvejen sjofles ved at få lavere bevillinger end andre steder, vil kunne overleve uden biblioteket.

Tidligere lokale initiativer som ”HSOS” og ”Sydhavnslisten” viste vejen for hvad lokalt sammenhold kunne opnå. Nu er der brug for en bred lokalbevægelse som redningsaktion for biblioteket. Indtil videre er der sat en underskriftindsamling i gang. Hvis du vil støtte den, kan du henvende dig i cafeen på Karens Minde. Du kan også skrive under på www.bevarsydhavnensbibliotek.skrivunder.dk/

Arbejdsudvalget i SydhavnsØ, Enhedslisten Sydhavnen


Skriv under for at bevare Sydhavnens Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget skal snart behandle fremtiden for Københavns Biblioteker. Et af forslagene vil betyde en lukning af Sydhavnens Bibliotek.
Det må ikke ske, derfor er der startet en underskriftsindsamling for at bevare vores lokale bibliotek.
Man kan fysisk skrive under på listerne, der ligger på Karens Minde Kulturhus. Eller man kan benytte denne internet-adresse:
www.bevarsydhavnensbibliotek.skrivunder.dk/

Samtlige underskrifter vil blive overdraget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bed dine venner og bekendte om støtte til at bevare vores lokale bibliotek.
Hvis først biblioteket lukker, bliver kulturhuset det næste!

Emneord: