Biblioteket i 2007

For to år siden blev det foreslået at lukke Sydhavnens bibliotek. Det var Venstres borgmester for Kultur- og Fritidsudvalget, Martin Gertsen, der hellere ville bruge pengene på et større bibliotek på f.eks. Vesterbro. Sådan gik det ikke. Bl.a. takket være 3.000 underskrifter imod, indsamlet på kort tid af en større gruppe lokale borgere.

Siden er der så sket det at Sydhavnens bibliotek er blevet ”administrativt sammenlagt” med Vesterbro bibliotek. Man har bl.a. fælles leder. I et nyt udspil fra kommunen lægges der nu op til en sammenlægning af biblioteker og kulturhuse. For det lokale biblioteks vedkomne vil det således betyde at man bliver en administrativ enhed med kulturhuse og bibliotek på Vesterbro.

Der er lokal bekymring for, at Sydhavnens bibliotek på sigt vil blive sorteper i en sådan sammenlægning. At man vil flytte fokus væk fra bydelen ind på Vesterbro. At biblioteket kan komme i ”klemme” og ender som vedhæng til Vesterbro ”kulturkolos”.

I første omgang fik Enhedslisten politisk opbakning i Kultur- og Fritidsudvalget til, at en ”lokal sammenlægning” mellem Sydhavnens bibliotek og Kulturhus Karens Minde, kunne være et alternativ. Hvilket jo for de fleste også lyder langt mere logisk. Biblioteket og Kulturhuset er jo naboer i samme bygning og har ofte samarbejdet i lokal kulturbegivenheder.

Imidlertid er kulturhusets driftsform blevet en hindring for en sådan mulig løsning. Ifølge kommunens embedsmænd. Karens Minde kulturhus er nemlig ikke et kommunalt kulturhus sådan som de fleste andre kulturhuse i Kbh. Det er foreningsdrevet, det er nemlig kulturhusforeningen der står for driften. Og et kulturhus med en sådan driftsform kan ikke fusionere med et kommunalt bibliotek – ifølge embedsmændene.

Så tilbage til Vesterbro med Biblioteket. ??? Eller hvad ???

Nu har embedsmænd før oplevet at deres visioner for Sydhavnen er blevet gjort til skamme af antiautoritære borgere fra 2450 Kbh. SV. Og det håber jeg også sker i denne sag. Der er brug for en politisk løsning der tager hensyn til både kulturhus og bibliotek. Og først og fremmest brugerne.
At ” sende bibliotekets hjerte udenbys”, er ikke til fordel for vores bydel. Så derfor kære Kultur- og Fritidsudvalg: Lad os finde en løsning før det er for sent.

Karsten Clausen
Medlem af lokaludvalget for Enhedslisten.
Emneord: