Efterlysning: En levende og mangfoldig bydel

En levende og mangfoldig by handler ikke kun om veltilrettelagt moderne arkitektur og havne-udsigt. Det handler om plads til at lege, udfolde sig og mødes på tværs. Det handler om gode kollektive trafik forbindelser, grønne cykelruter og begrænset biltrafik. Og det handler om gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud i nærområdet. Alt dette mangler vi i de nye byggerier på Teglholmen og Sluseholmen. En række tiltag er på vej for at forbedre situationen, men der skal sættes yderligere ind på 2 områder:
  1. investeringer i flere faciliteter specifikt til de nye boligområder & kreativ brug af ubebyggede grunde og
  2. bedre sammenhæng med det øvrige Sydhavn.

En bedre sammenhæng med det øvrige Sydhavn vil være en gevinst for alle i Sydhavnen. Sydhavnen/Kgs. Enghave er en bydel der i forvejen er karakteriseret af mangfoldighed: de almene byggerier omkring Mozarts Plads, haveforeningerne, kollegierne, Bavnehøj kvarteret og nu Teglholmen og Sluseholmen. Denne brogede forsamling er, efter min mening, faktisk et stærkt udgangspunkt for at skabe en helt ny mangfoldighedens bydel. Men det kræver først og fremmest at der gøres noget ved de store trafikårer der adskiller os fysisk, og det kræver også sociale og kulturelle tiltag og arrangementer der samler os på tværs, i sammenhæng med tiltag til at bekæmpe den udbredte fattigdom i vores bydel. Hvis der investeres i Sydhavnen som helhed – som sammenhængende bydel er vi godt hjulpet på vej til at skabe en ny levende og mangfoldig bydel.

Louise Nygaard Rasmussen

Kandidat til Borgerrepræsentationen for Enhedslisten og beboer på Sluseholmen

 

Emneord: