Er havnebussen en god løsning på de mangelfulde kollektive trafikforbindelser på Sluse- og Teglholmen?

16. august i år startede et forsøg med en havnebus, der sejler mellem Nyhavn og Sluseholmen. Det var tænkt som et forsøg på at forbedre den kollektive trafik-betjening for Sluseholmen og Teglholmen.

Men den nye havnebus har indtil videre haft en begrænset succes. Måske skyldes det nogle begrænsninger havnebussen er ramt af. Først og fremmest er havnebussen meget dårlig forbundet til den øvrige kollektive trafik, og da man samtidig ikke kan tage cykler med denne havnebus er det stortset kun en god forbindelse hvis man skal til og fra steder meget nært ved havnebussens stoppesteder. Det er i øvrigt til stor fortrydelse for mange beboere på Sluse- og Telgholmen at man hverken kan tage cykler eller barnevogne med på havnebussen.

Havnebussen afgår kun 1 gang i timen, bortset fra på hverdage hvor der er få timers halv-time drift i myldretiden, og den sejler kun til kl. 19/20. Det gør den også til en dårlig konkurrent til bilen og anden kollektiv transport.

Havnebussen kan forbedres:

  • Den kunne sejle helt ind i bunden af Teglværkshavnen (til Nokia), som også anbefalet i Lokaludvalgts høringsvar. Herved skabes en forbindelse til den øvrige kollektive trafik (både S-tog og busser), og havnebussen bliver langt mere attraktiv for beboere på Tegholmen, som i dag skal gå meget langt til stoppestedet.
  • Flere afgange i timen – men det skal selvfølgelig afvejes med om det vil give så mange flere passagerer at det kan betale sig
  • Senere afgange – som det ser ud som om der i øjeblikket er stemning for blandt beboerne (afstemning på Sluseholmen online)
  • Bedre adgangsforhold for cykler, barnevogne og kørestole – er dog også en afvejning af praktiske forhold: en rampe der muliggør kørestols-adgang, som det kendes fra de øvrige havnebusser, giver forlænget rejsetid.

Det er dog værd at bemærke at havnebusser ikke just er en af de mest klimavenlige former for kollektiv transport. Jeg mener generelt, at havnebusser skal være én mulighed blandt flere for at skabe bedre kollektiv trafikbetjening for de mange nye boligområder, der bygges ved Københavns havn, men de kan ikke stå alene.

På Sluse- og Teglholmen er der brug for mere gennemtænkte og miljørigtige kollektive trafikforbindelser, der udgør et attraktivt alternativt til bilen.

Louise Nygaard RasmussenLouise Nygaard Rasmussen
Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten og beboer på Sluseholmen