EU-parlamentsvalg – Støt Folkebevægelsen

Kære EU-modstander!

Alle konsekvente EU-modstandere står over for en vigtig udfordring – at sikre Folkebevægelsen mod EU et godt EU-parlamentsvalg søndag 7. juni!
Resultatet af det valg kan meget vel afgøre, om bl.a. den danske krone stadig skal bestå - og dermed den sidste mulighed for at bevare en national mulighed for at føre selvstændig økonomisk politik. Vi ser aktuelt, hvordan spændingerne inden for Euroland bliver stadig mere og mere tydelige. Særligt de sydeuropæiske lande vånder sig under den høje eurokurs med stigende arbejdsløshed, stigende offentlige underskud og stigende handelsunderskud til følge.
Omvendt véd vi også, at den danske regering opportunistisk lurer på, hvornår det vil være mest optimalt for EU-tilhængerne at udskrive en folkeafstemning om euroen. Ligeledes kan vi også kun gisne om, hvornår SF vil melde ud, at de dropper kronen til fordel for euroen.
Den situation kan meget vel opstå i tilfælde af, at Folkebevægelsen får et dårligt EU-parlamentsvalg.

Vi er en gruppe fra Valby, Sydvest og Frederiksberg komitéerne, der som et lille initiativ til fordel for Folkebevægelsen har valgt at sætte en lokal indsamling i gang til at annoncere for Folke-bevægelsens tre spidskandidater i de lokale medier. Annoncen /annoncerne skal bringes i ugerne op til valget.
Alle bidrag – små som store – er meget velkomne! Brug derfor det vedlagte girokort, hvis du har lyst til og mulighed for at støtte dette initiativ.
Annoncen /annoncerne skal finansieres lokalt af lokale borgere – derfor ser vi gerne, at bidrags-yderne stiller deres navn til rådighed. Det betyder konkret, at man får sit navn med i annoncen (ikke adressen!) som anbefaler /bidragsyder.
Hvis man af en eller anden grund ønsker at bidrage, men ikke ønsker at få sit navn med i annoncen, så bedes man venligst nævne det i girokortets meddelelses-felt!

Vi har sat datoen tirsdag den 31. marts som frist for indbetalinger. Jo hurtigere vi véd, hvor mange midler vi har til rådighed, jo bedre mulighed har vi for at forhandle gunstige betingelser omkring annoncernes pris og størrelse samt evt. gentagelses-rabat.

Skulle der blive et lille beløb tilbage (der ikke er stort nok til en annonce), så vil det havne i komitéernes slunkne kasser.

Gironummer for annonce-indsamlingen (Valby mod Unionen) er: 21 52 924
Husk! at skrive ”Annonce” i meddelelses-feltet.

Med venlig hilsen og på forhånd tak!
p.v.a.
Valby /Sydvest /Frederiksberg

Kontakt: Anni Thomsen, Frederikshøj 332, 36451798
[email protected]
Emneord: