Har de overenskomst?


Byggeriet af et nyt plejehjem i Sydhavnen er i gang på Tartinisvej / Verdisvej.
Der har været uddelt en anonym løbeseddel i bydelen om byggeriet. Løbesedlen
hævder, at der bruges underbetalt og uorganiseret arbejdskraft på byggepladsen og
at firmaet GVL ved hjælp af skuffeselskaber og falske lønsedler er kendt for at snyde
sig udenom gældende overenskomster og lovgivning.
Vi ved at Byggefagenes fagforeninger er i gang med at undersøge sagen.
Vi undrer os over at Københavns kommune har givet opgaven til et firma, som ifølge
fagbevægelsen indtil nu har haft meget svært ved at overholde overenskomster og
lovgivning, og som er berygtet for at udnytte østeuropæisk arbejdskraft på det
groveste.
Vi opfordrer overborgmester Ritt Bjerregaard og sundhedsborgmester Mogens
Lønborg til at kulegrave sagen, og sikre at arbejdet foregår efter gældende
overenskomster.
Det store flertal af ældre i Sydhavnen er pensionerede lønmodtagere. Det er
mennesker som har knoklet hele deres liv og været medlemmer af deres fagforening.
Det er mennesker, som har opbygget det danske velfærdssamfund. Vi synes det er en
hån imod disse mennesker, hvis deres plejehjem bliver opført af spekulantfirmaer,
som blæser på de rettigheder for lønmodtagere som det har taget generationer at
opbygge.
Tilsidst vil vi bakke op om Byggefagenes Fagforeningers store arbejde for at sikre løn
og arbejdsforhold imod undergravning. Fagbevægelsen har problemer med at sikre
medlemmernes rettigheder nu – hvordan vil det ikke udvikle sig efter maj, når Østaftalen
udløber?

Enhedslisten i Sydhavnen
Kontakt for arbejdsudvalget:
Ina Kjølby Korneliussen
Händelsvej 8, 2 tv
2450 SV
31 21 32 22
[email protected]
Således vedtaget på
Enhedslistens Sydhavnens generalforsamling lørdag 28. februar 2009

 

Svar fra Sundhedsborgmesteren

Se den vedhæftede PDF-fil nedenfor eller hér. Overborgmester Ritt Bjerregaard har også svaret:

Til Enhedslisten i Sydhavnen v/ Thomas Christensen
Hej Thomas Christensen
Jeg har modtaget Enhedslistens henvendelse om plejehjemsbyggeriet i Sydhavnen - som jeg forstår, at I også har sendt til sundhedsborgmester Mogens Lønborg - hvoraf fremgår, at I er bekymrede for, om arbejdet udføres efter gældende overenskomster.
Vi er helt enige i, at det er vigtigt, at lønmodtagernes rettigheder sikres overholdt.
Da det er sundhedsborgmesteren, der varetager plejehjemsområdet, henviser jeg til det svar, som I har modtaget fra ham.
For god ordens skyld har jeg sendt kopi af dette svar til sundhedsborgmesteren.

Venlig hilsen
Ritt Bjerregaard


BilagStørrelse
svar.pdf1016.62 kB