Historien om bydelsforsøget

1996 Bydelsråd I

Det første Bydelsråd var udpeget af borgerrepræsentationen, hvilket afstedkom en masse debat og utilfredshed. Se historien om valgaften på Karens Minde.
Var Sydhavnens borgere ikke gode nok til at få lov til at vælge sine egne politikere?

1997 Bydelsråd II

Bydelsråd II blev valgt af bydelens borgere 17. november 1997 samtidig med valget til ny Borgerrepræsentation.
Resultatet var 6 mandater til Socialdemokraterne, 4 mandater til Socialistisk folkeparti, 4 mandater til Sydhavnslisten, 2 mandater til Konservative og et enkelt mandat til Enhedslisten. Der var indgået valgforbund mellem SF og Sydhavnslisten og Enhedslisten. Derfor fik SF sit 4. mandat ved optællingen.

Når Venstre ikke fik nogle mandater, skyldtes det at partiet ikke havde indleveret kandidatliste til tiden og derfor ikke kunne opstille. Derfor de mange stemmer på liste C.

1998 Det ny folkevalgte Bydelsråd indleder sit arbejde -

Den 28. september 2000 blev der afholdt en vejledende folkeafstemning om spørgsmålet "Skal der med virkning fra 1. januar 2002 skal indføres bydelsstyre i alle bydele i Københavns Kommune". Resultatet blev, at 33,6 pct. stemte ja og 66,4 pct. stemte nej. Stemmeprocenten blev 70,5 %.

På baggrund af resultatet tilkendegav overborgmesteren, at han agtede at indstille til Borgerrepræsentationen, at forsøget med bydelsråd indstilles med udgangen af 2001.

 


2001 Bydelsråds-forsøget ophører pr. 31. december


Emneord: