Søndagsbrunch med bid i !

Dato: 
15. April 2012 11:00 - 14:00
Sted: 
Peter Sabroes Gade 1, st. , 2450 København SV

Finn Sørensen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, holder oplæg. Finn er ordfører for blandt andet socialområdet og EU's arbejdsmarkedspolitik. Han vil tage udgangspunkt i den afvikling af velfærdsstaten, som det øvrige Folketing er i gang med. Helt konkret er det spørgsmålet om blandt andet flexjob, hvor regeringen har lagt op til væsentlige forringelser af ordningen. De forhandlinger der i øjeblikket føres på Christiansborg, om nedskæringer og forringelser af nuværende sociale ordninger, er desværre helt i tråd med det der sker på EU-plan. Danmark har som bekendt formandskabet for nærværende og Finn vil derfor også komme ind på det emne. 

Søndag den 15. april klokken 11-14:
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade 

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på grund af indkøb.
Kontakt Kaj Jessen via mail: [email protected] eller ring 31 95 74 37.