Klage over royal propaganda

Klage over manglende uvildighed i behandling af valgkort og regeringsindblanding i statslig administration.

Det er med nogen forbløffelse at vi modtager et valgkort, som på bagsiden rummer en tekst med instruktion om valget i forbindelse med folkeafstemningen om tronfølgeloven.

Helt generelt er det ganske uacceptabelt at der står tekst på valgkort, uanset om det støtter det ene eller andet synspunkt.

For at gøre ondt værre, støtter teksten oven i købet et bestemt synspunkt ved på en subtil måde at opfordre til dels at øge valgdeltagelsen, dels at stemme for det fremlagte forslag.

Helt galt går det ved en tekst der indeholder sætningen ”Med forslaget ligestilles mænd og kvinder” og ved at henvise til en hjemmeside www.tronfoelge.dk.

Denne hjemmeside, som forbløffende nok er en officiel hjemmeside under Statsministeriet, indeholder bl.a. en film, hvor temaet tronfølgelov og kønsligestilling bliver blandet sammen, således at det står klart at hvis man er imod tronfølgeloven, har man mandschauvinistiske holdninger a la udbredte normer anno 1953.

Som tilhængere af ligestilling er vi ganske uenige i hele fremstillingen. Tronfølgeloven har efter vores mening ingen som helst betydning for ligestillingen i samfundet. Tværtimod kan man frygte at den tager fokus fra den mere relevante ligestilling langt fra hoffets bonede gulve.

Desuden er vi republikanere og mener at kongehuset bør afskaffes, hvorfor vi på ingen måde kan støtte at stemme for et forslag som skaber understøttende rammer for denne institution.

Vi har derfor til hensigt ikke at stemme hverken ja eller nej til forslaget, men at gøre vore stemmer ugyldige ved at skrive ”Republik Nu” henover.

Dette kan man så være uenig i, men vores holdning er vores egen.

Institutioner såsom Statsministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, folketinget, kommunerne og folkeregistrene skal derimod blande sig helt udenom hvad borgerne skal stemme og hvorfor. De skal endog blande sig udenom hvor stor valgdeltagelsen måtte blive. Disse institutioner og regeringen må respektere magtens tredeling.

Vi skal anmode om at rette vedkommende straks instruerer kommunerne i at udsende nye valgkort uden tekst på bagsiden og erklære de nu udsendte valgkort for ugyldige.

Mvh
Robert Nedergaard
Ina Kjølby Korneliussen
Thomas Christensen
Egon Laugesen
Kirsten Lind
Gitte Pedersen