Læserbrev: De fattige bor i Sydhavnen, nasserøvene sidder på Børsen!

Sydhavnen er bydelen med flest langtidsfattige. Det viser nye tal, som Socialborgmester Mikkel Warming, Enhedslisten, fremlagde forleden på et møde på Karens Minde. Han kræver, at de laveste ydelser – bl.a. kontanthjælp og starthjælp – bliver hævet.

Nu har Enhedslisten fremsat et forslag i Folketinget, der pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2008-09 at tage 6 konkrete initiativer med henblik på at afskaffe den økonomiske fattigdom i Danmark og i stedet indføre velfærd for alle. Det drejer sig bl.a. om at sikre lønstigninger til de lavestlønnede offentligt ansatte, at forhøje dagpengemaksimum, kontanthjælpsydelsen, de sociale pensioner og SU til studerende, samt at sikre fuld satsregulering af alle overførselsindkomster.

De andre partiers politik er skattelettelser til de rige og bankpakker til spekulanterne. Enhedslisten vil have en hjælpepakke for de arbejdsløse, de fattige og de udstødte!

Venlig hilsen, medlem af Enhedslisten og efterlønner.

Egon Laugesen

 

Emneord: