Læserbrev sendt til Information: Finanskapitalens diktatur

Der sidder de så, EU's statsledere, på rad og række med blå baggrund og stjerner. De har netop underskrevet den såkaldte "finanstraktat". Blandt alvorlige konservative ledere ses en smilende, socialdemokratisk statsminister fra Danmark.
Traktaten, de har vedtaget, skal skabe "budgetdisciplin." På almindeligt dansk betyder det nedskæringer. Statsbudgettet/ finanslovene i de enkelte lande vil fremover skulle godkendes i EU, og er underskuddet større end 0,5 % af BNP, udløser det kæmpebøder. Lønninger, pensioner, dagpenge, kontanthjælp, udgifter til sundhedsvæsen og uddannelse og meget mere vil blive sat under pres. De borgerlige og socialdemokraterne vil kappes om at råbe højest på nedskæringer. "Det er jo nødvendigt af hensyn til budgettet!"

I Sydeuropa, hvor krisen kradser særligt hårdt, vil nøden og fattigdommen brede sig. I forvejen er flere sydeuropæiske lande ramt af massiv arbejdsløshed, og millioner af unge har ingen fremtid.

Siden krisen tog fart i begyndelsen i 2008 har de enkelte lande og EU vedtaget den ene bankpakke efter den anden. Mange milliarder er vandret fra statskasserne til de store banker. Senest har Den Europæiske Centralbank givet lån for 3942 mia. kroner. Statsgælden er vokset og vokset i takt med de mange bankpakker. Det vil man nu kurere ved flere offentlige nedskæringer og flere penge til bankerne!
Den tyske kansler Merkel har udtalt at "folkestyret har spillet fallit over for krisen". Finanspagten bliver da også vedtaget hen over hovedet på de europæiske befolkninger. I Danmark naturligvis uden folkeafstemning. Den vedtages endda uden om EU-parlamentet. I lande, hvor der har været folkelige protester og regeringerne ikke kan gennemføre nedskæringerne, - Grækenland og Italien - indsætter EU (og IMF) højtstående bankfolk som regeringsledere. Selvfølgelig uden demokratisk mandat.
Finanskapitalens diktatur bliver bygget op, skridt for skridt, traktat for traktat. 

Egon Laugesen
Ernie Wilkinsvej 3, 1. mf
2450 København SV 

Emneord: