Lokale organisationer

Lokale organisationer

Sydhavnstippen.dk: Bevar Tippen – Handling er påkrævet
Sydhavnstippens sårbare natur er under pres fra flere sider: bjørneklo, byggeplaner, reakreative græsplæneanlæg, etc. En bevarelse af området kræver derfor en aktiv indsats fra beboerne - fx i en af de lokale miljøgrupper.
Sydhavnstippen.dk

Det Grønne Knæ: Foreningen Det Grønne Knæ har som formål at sikre områderne Tippen, Stejlepladsen, Mosen og Karens Minde som offentlige rekreative arealer i al fremtid. Det Grønne Knæ arbejder for beskyttelse af områdernes naturværdier, etablering af skærmende randzoner ved industri og byområderne samt at skabe større kendskab til områderne blandt sydhavnere og resten af København.
Det Grønne Knæ

Grøn Agenda Sydhavn: (hed tidligere Karens Minde Gruppen) er en selvstændig arbejdsgruppe i Lokal Agenda 21. Gruppen tænker en bæredygtig udvikling i bydelen ind i større sammenhænge. Vi arbejder på forskellige niveauer, som spænder fra udvikling af Sydhavnstippen som hovedstadens vilde naturpark, over bæredygtige samarbejdsformer, til konkrete og jordnære projekter. Gruppen har eksisteret siden 1998, i starten som kvarterløftgruppe. Grøn Agenda Sydhavn er medlem af Agendaråd Sydhavn.
Grøn Agenda Sydhavn

Grøn Sydhavn Naturgruppen: er en selvstændig arbejdsgruppe i Lokal Agenda 21. Gruppen bekæmper invasive plantearter, og udfører anden naturpleje, på Sydhavnstippen. Målet er at bevare og udvikle den særegne flora og fauna, som med tiden har udviklet sig.
Gruppen arbejder primært ”ude i marken” under årstidernes skiftende vejrlig, med praktiske opgaver, som fx giftfri bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, Kanadisk gyldenris og Japansk pileurt, og fjernelse af ophobet affald.
Fællesarbejde med socialt indhold er i højsædet og alle er velkomne på arbejdsdagene - faktisk er de påtrængende arbejdsopgaver langt større end gruppens resurser. Grøn Sydhavn Naturgruppen er medlem af Agendaråd Sydhavn.
Grøn Sydhavn Naturgruppen

Agendaråd Sydhavn: er et koordinerende, lokalt miljøråd med udpegede repræsentanter fra Grøn Agenda Sydhavn, Grøn Sydhavn Naturgruppen og Det Grønne Knæ.
Agendaråd Sydhavn

Karens Minde Lauget: Karens Minde Laugets formål er at bevare og styrke Laugsområdets landlige præg, sætte økologi på dagsordenen, fremme børns – herunder handicappede børns – fornemmelse for natur, bæredygtighed og fællesskab, modvirke forurening, herunder motortrafik, sikre at bygninger og aktiviteter, herunder Børnenes Dyremark, tilflydes midler og ressourcer, samt sikre at Laugets sammensætning til enhver tid afspejler områdets interessegrupper.
Karens Minde Lauget

Kongens Enghaves Lokaludvalg er Sydhavnens nye lokaldemokratiske organ. Lokaludvalget består af en repræsentant fra 6 politiske partier og 17 repræsentanter fra lokale ”områder”. Områderne er fx idræt, forskellige boligtyper, kultur og ældre, og repræsentanterne kommer fra lokale foreninger, netværk, institutioner og andre organisationer.
Kongens Enghave Lokaludvalg skal styrke det lokale demokrati ved at være bindeled og sikre dialog mellem københavnerne i Sydhavnen og politikerne i Københavns Borgerrepræsentation.
Lokaludvalget skal lave byplansplanlægning, skal afgive høringssvar i sager af særlig betydning for Sydhavnen, må stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen, og kan i det hele taget udtale sig om lokale spørgsmål. Desuden har Lokaludvalget til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på ca. 1 mio. kr. årligt.
Kongens Enghave Lokaludvalg

Grøn Vesterbro/Sydhavn: Vores formål er: At støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration.
At sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik. Herigennem medvirker Grøn Vesterbro/Sydhavn til at udvikle det lokale demokrati.
Grøn Vesterbro/Sydhavn

Børnenes Dyremark: Foreningen Børnenes dyremark holder til i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej nr. 19, 2450 København.sv. Med sine Stalde og dyrefolde liggende lige over for Kulturhuset og Biblioteket i det selvgroede naturområde Karens Minde. Herfra er der adgang til både Tippen og Valbyparken og vi ligger centralt med 1 minuts gang til Mozartsvej og buslinie 3A, og kun 4-5 minutters gang til Sjælør Station. Børnenes Dyremark giver foreningens medlemmer mulighed for at holde hest, høns, geder og kaniner på området som foreningen lejer af Københavns Kommune. Der er mulighed for både selv at holde dyr, blive passer eller halvpart på fælleshesten, eller en af de privatejede dyr eller at man bare kommer for at kigge på dyrene og få sig en gratis oplevelse.
Børnenes Dyremark