Links

Andre dele af Enhedslisten


Enhedslisten - de rød-grønne
Bliv medlem!

Vore naboafdelinger, som vi ofte samarbejder med:
Vesterbro
Valby


Enhedslisten København, står bl.a. for samarbejdet med vores repræsentanter i Borgerrepræsentationen:
Enhedslisten København

Enhedslisten i Region Hovedstaden står bl.a. for samarbejdet med Enhedslistens tre medlemmer i regionsrådet.
Enhedslisten Region Hovedstaden
Enhedslistens kalender


Tilknyttede partier

Enhedslisten har ikke selv en ungdomsorganisation, men vi samarbejder med SUF, hvor man kan blive dobbeltmedlem:
Socialistisk Ungdoms Front

De fire selvstændige partier, som vi samarbejder med, og hvor de fleste medlemmer samtidig er aktive medlemmer i Enhedslisten:

Venstresocialisterne (VS)
Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)
Socialistisk Arbejderparti (SAP)
Internationale Socialister (IS/ISU)


Emneord: