Velkommen til Enhedslisten Sydhavnen


Vi laver politik, i samarbejde med resten af partiet, og lokale foreninger og borgere. Vi beskæftiger os med både lokale, nationale og internationale sager.
Nogle af vores lokale mærkesager er at bevare de grønne områder og generelt bevare og udbygge fritidsmulighederne i bydelen.
  Det er sager, som er vigtige for befolkningen i Sydhavnen: Enhedslisten har som det eneste parti i Borgerrepræsentationen konsekvent stemt imod at oprette en golfbane på Tippen og imod at bygge ældreboliger i Karens Minde-området. (Vi vil selvfølgelig oprette ældreboliger, når det er nødvendigt, der findes bare bedre placeringer). Og lige så konsekvent har vi stillet forslag om, at genoprette Bavnehøjbadet.
 
Sydhavnen har ofte fået en stedmoderlig behandling i Københavns Kommune. Det gør det meget vigtigt at vi får et velfungerende lokaldemokrati, som kommunen vil lytte til, og at det ikke går galt som det gjorde med det amputerede Bydelsråd i 1990’erne. Derfor engagerer vi os som medlemmer af Kgs. Enghave Lokal Udvalg. Vi kæmpede og vandt en stor sejr sammen med andre gode kræfter i bydelen for at Sydhavnen fik sit eget Lokal Udvalg, i stedet for at blive lagt sammen med Vesterbro.

Vores medlemmer engagerer sig meget i de lokale foreninger, som for eksempel Agenda-grupper eller kulturhuset Karens Minde. Vi deltager også aktivt når andre arrangerer spændende begivenheder i bydelen, som for eksempel Pakistanindsamling, Miljøuge, Fredsfestival, eller Sankt Hans på Stejlepladsen. Endelig står vi selv for en række sociale begivenheder. Vi har holdt flere store offentlige fester – og de bliver ikke de sidste!

Ligesom andre afdelinger, holder vi mange møder om alle mulige politiske emner. Hvis du har lyst til at komme med, er alle vores møder åbne for ikke-medlemmer. Kom endelig, vi er altid åbne for andres meninger. Vi har det også hyggeligt – for man kan godt være seriøs uden at være kedelig

Emneord: