Ret til at forsvare stjålet land?

Mens israelske bomber og fosforgranater regner ned over Gaza, dræber og lemlæster børn, kvinder og mænd, så siger vestlige ledere, at Israel har ret til at forsvare sig!

 Hvis den danske statsminister og andre hermed henviser til folkeretten, så er de ude på tynd is. Ifølge folkeretten er stater kun kompetente til at udfolde deres magtapparat f.eks. i form af politi og militær inden for deres eget territorium.

Men Israel er en besættelsesmagt. Konflikten mellem israelerne og palæstinenserne er historien om israelsk kolonialisme. Den israelske stat er skabt på 78 % af Palæstina. Resten er besat militært. Retten til at forsvare sig - i folkeretslig forstand – gælder vel ikke de besatte områder. Tværtimod har palæstinenserne som et besat folk ret til at gøre oprør.

Forudsætninger for en varig fred er tilbagevenden til grænserne før krigen i 1967. Israel må trække sig tilbage fra alle besatte områder og overgive bosættelserne til palæstinenserne.

Der skal skabes et frit og uafhængigt Palæstina!

Venlig hilsen, medlem af Enhedslisten og efterlønner.

Egon Laugesen
Emneord: