Søndags-medlems-brunch-møde

Dato: 
19. Februar 2012 10:30 - 13:30
Sted: 
Peter Sabroes Gade 1, st., 2450 København SV

Søndag den 19. februar vi inviterer hermed til vores anden søn­dagsbrunch, her vil vi diskutere »Enhedslistens mål 2012-2016« som var med i Rød+Grøns decembernummer 2011. (Vedhæftet nederst som PDF-fil)

Årsmødet 2011 vedtog, at der op til årsmødet 2012 skal gennemføres
en debat om Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling med afsæt i følgende spørgsmål:
1. Hvilke politiske mål skal Enhedslisten nå de kommende 4-5 år?
2. Hvordan hænger disse mål sammen med vores socialistiske strategi?
3. Hvad betyder det konkret for Enhedslistens prioriteringer, politisk og organisato­risk?
Debatten skal munde ud i konkrete forslag, der kan styrke Enhedslisten og Enheds­listens medlemmers aktive deltagelse som en organiserende og inspirerende kraft i fagbevægelsen, miljøbe­vægelsen og andre relevante be­vægelser og organisationer.

Marianne FrederikVi har været så heldige, med meget kort varsel, at få fat i Marianne Frederik som oplægsholder. Marianne har selv været med til at udforme og diskutere "Enhedslistens mål 2012-16" i Hovedbestyrelsen, som hun har været medlem af i to perioder (Marianne er lige udtrådt p.g.a. 7-årsreglen).

Marianne er et erfarent Enhedslistemedlem, som har været med siden oprettelsen og deltaget på en lang række centrale politiske poster og udvalg.

Papiret fremlægges på årsmødet og bliver et vigtigt grundlag for de næste års arbejde i Enhedslisten.

Udover Mariannes oplæg vil vi byde nye og gamle medlemmer velkommen med lidt godt til både gane og mave.
Vi vil kort orientere om afdelingen og forårets planer og den kommende generalforsamling, som afholdes lørdag den 3. marts.

Af hensyn til indkøb bedes Du/I tilmelde jer til
Kaj Jessen [email protected] 

 

BilagStørrelse
Enhedslistens mål 2012-2016.pdf874.35 kB