Læserbrev – bragt i Arbejderen 3. september 2013: Kommunevalg, udlicitering og djøfisering

Der er brug for en kommunalpolitisk oprydning og et opgør med det styringspolitiske jerngreb i form af New Public Management

af John Andersen, kandidat for Enhedslisten til Københavns Borgerrepræsentation

Emneord:

Læserbrev: Oprydning efter finanskrisen – ungdomsboliger nu!

København vokser og der er særligt mangel på billige boliger og ungdomsboliger. Enhedslisten København har derfor fremlagt en samlet plan for flere almen boliger, ungdomsboliger og kommunale lejeboliger ( læs mere på http://kbh.enhedslisten.dk/boligudspil-2013)

I Sydhavnen er problemet særlig markant.

Emneord:

Læserbrev: Fra outsourcing til insourcing

Læserbrev i Information 23.8. 2013

Fra outsourcing til insourcing

Af John Andersen, kandidat for Enhedslisten til BR København

John Andersen, BR-kandidat 2013Et af de oversete temaer i kommunalgvalgkampen er kampen for at få udliciterede opgaver tilbage i kommunerne eller til non-profitvirksomheder: fra outsourcing til insourcing. Samtidig er der kæmpe behov for at stramme op på sociale klausuler for de mange private entreprenører, der arbejder for kommunale skattekroner, men fx ikke ansætter lærlinge trods målsætninger herom.

Emneord:

Hvad skal en jordskredssejr for Enhedslisten bruges til ved kommunalvalget? (Tidligere bragt i Kritisk Debat)

Af: John Andersen
John Andersen er kandidat for EL til kommunalvalget i november 2013 i København.

John Andersen – Sydhavnens kandidat til Borgerrepræsentationen

58 år, professor, Sydhavnen

John Andersen er professor på Plan, By og Proces på RUC og kan dermed trække på en unik indsigt i byplanlægning, arbejdsmarked og sociale problemstillinger. Det er mærkesag for ham at fjerne bureaukrati, så borgere og ansatte i kommunen for mere indflydelse.

Emneord: