Enhedslisten, Lokaludvalget og Syv Sydhavnssteder

Enhedslisten i Sydhavnen er en del af Kongens Enghave Lokaludvalg.
Her er lidt om hvad vi laver. 

Emneord:

Enhedslisten Sydhavnens holdning til finanslovsaftalen

Vedtaget 15.11.2012

Enhedslisten Sydhavnen afholdt medlemsmøde om Finanslovsforliget mandag 12.11.12.
Ingen var særligt jublende over resultatet, men flertallet bakkede op om det valg forhandlerne og flertallet af HB havde truffet.

Derfor er vi især glade den markering af ubehag, som Enhedslistens forhandlere demonstrerede ved aftalens offentliggørelse.

»Rødt« forlig på rådhuset

Enhedslisten indgår budgetforlig, der betyder mere lighed og flere grønne jobs. Budgetforliget viser vejen frem for regeringen, mener partiet.

Dagens budgetforlig er solidt fyldt med Enhedslistens fingeraftryk.

Det her er et solidarisk og rødt forlig, der øger ligheden, øger beskæftigelsen og øger velfærden.
Vi viser vejen frem for landets regering. Vi viser at det er muligt, at tage ansvar og passe på de svageste – også i en krisesituation, siger Enhedslistens Socialborgmester Mikkel Warming.

Forliget betyder bl.a. at:

Emneord:

Om sommerens debat

HB-udtalelse

Om sommerens debat:
Der har i løbet af sommerens agurketid været en voldsom pressehetz, som har forsøgt at skabe tvivl om Enhedslistens holdning til principielle spørgsmål. Derfor ønsker Hovedbestyrelsen at slå fast, at Enhedslisten arbejder for en socialistisk revolution i forståelsen grundlæggende samfundsforandring af fredelig og demokratisk karakter. Enhedslisten har siden sin dannelse i 1989 været et parti, der hver dag slås for at udvide demokratiet, for sociale forbedringer og for alle borgeres indflydelse i Danmark. Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville bruge vold eller at ville indskrænke demokratiske rettigheder.

Emneord:

God nyhed fra Borgerrepræsentationen til Sydhavnen

Allan Ahmad på Enhedslisten Sydhavnens Facebook-væg:

Og en god nyhed til jer i sydhavnen: Enhedslisten har sikret 536.500 kr i 2013-2014 for udvidet åbningstid i Karens Minde kulturhus :-) 

Emneord: