Søndagsbrunch: Lokalt deltagerdemokrati i Brasilien – kan vi lære noget af det i København?

Dato: 
14. Oktober 2012 11:00 - 13:30
Sted: 
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade, 2450 København SV

 

 

Oplæg ved John Andersen og Lars Bohn
John og Lars vil vise billeder og fortælle om sociale bevægelser og eksperimenter med direkte demokrati i Brasilianske storbyer.
Bagefter vil der være debat om nogle af dissse erfaringer kan bruges til at styrke nærdemokratiet i København 

Emneord:

Fingrene væk fra vores fridage!

Fagbevægelsen har kæmpet i mere end 100 år for kortere arbejdstid og længere ferie. Nu lægger de faglige ledere op til at sælge to helligdage ved trepartsforhandlingerne!
De skal holde Fingrene væk, skal de!
Fagbevægelsens opgave i trepartsforhandlingerne er ikke at tage fridage fra
folk. LO, FTF og AC skal i stedet presse regeringen til at skabe rigtige jobs, mere
uddannelse, indsats mod social dumping og !ere rettigheder til de arbejdsløse.
Regningen er betalt: Dagpengeperioden er skåret ned, efterlønsordningen forringet, reallønnen bliver udhulet.

EU og Finanspagten | Offentligt møde

Dato: 
22. Maj 2012 19:30
Sted: 
Karens Minde Kulturhus »Loftet«, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Finanspagten er en ren nedskæringspagt. Det var bankerne og spekulanterne, der skabte krisen. Deres tab blev i samtlige EU-lande dækket af skatteborgerne. Krisen har især ramt eurolandene, fordi de holdes i stram nedskæringskurs fra Bruxelles. Et nej til den kurs kræver et nej til finanspagten. Og Enhedslisten kræver en folkeafstemning. 

Årsmødeudtalelse 2012: Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Årsmødet har vedtaget en udtalelse som modsvar på den nuværende hetz mod danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. - Regeringen gentager mantraet om "ret og pligt", men glemmer retten til arbejde og koncentrerer sig kun om at indpiske pligten, selvom der ikke er job at få, sagde arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl fra talerstolen.

- I en sådan situation er det sindssygt vigtigt, at Enhedslisten har en aktuel, fælles udtalelse om emnet som modsvar.

Søndagsbrunch: Syrien set fra Sydhavnen

Dato: 
13. Maj 2012 11:00 - 13:30
Sted: 
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade

1. maj fest i Sydhavnen

Dato: 
1. Maj 2012 16:00 - 22:30
Sted: 
Karens Minde Kulturhus | Dansepavillonen | Wagnersvej 19 | 2450 SV

Program: Kl. 16:00 Åbning "Arne fra Radio Karen" spiller – "Søren Sørnsen & Leif Lalleglads internationale artistgalla" klovner... Bænken INC. spiller Jan Toftlund-
numre med meget mere... 

17:00-17:30 Fransk Dolkeparti optræder