Søndagsbrunch med bid i !

Dato: 
15. April 2012 11:00 - 14:00
Sted: 
Peter Sabroes Gade 1, st. , 2450 København SV

Finn Sørensen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, holder oplæg. Finn er ordfører for blandt andet socialområdet og EU's arbejdsmarkedspolitik. Han vil tage udgangspunkt i den afvikling af velfærdsstaten, som det øvrige Folketing er i gang med. Helt konkret er det spørgsmålet om blandt andet flexjob, hvor regeringen har lagt op til væsentlige forringelser af ordningen. De forhandlinger der i øjeblikket føres på Christiansborg, om nedskæringer og forringelser af nuværende sociale ordninger, er desværre helt i tråd med det der sker på EU-plan. Danmark har som bekendt formandskabet for nærværende og Finn vil derfor også komme ind på det emne. 

Bombemordet i Søllerødgade på Nørrebro 16. marts 1992

Den 16. marts 1992 sprang en bombe i Søllerødgade 33 på Nørrebro. Den 29-årige socialist, antiracist og familiefar Henrik Christensen omkom. Bomben var en brevbombe sendt til Internationale Socialisters kontor, hvor Henrik var aktiv.

Dokumentarfilmen "Bombemordet i Søllerødgade" fortæller historien om bomben, den politiske samtid og politiets efterforskning, der aldrig ledte til en opklaring af mordet. Det er stadig den dag i dag det eneste politiske mord i Danmark siden Anden Verdenskrig. 

Læserbrev sendt til Information: Breaking News!

 

 

 

 

 

 

I flere dage har rygekabinerne på Christiansborg været "breaking news" i avisernes spalter. De elektroniske medier rydder sendefladen og eksperter udtaler sig!

Samtidig med, at journalisterne har rygekabiner på hjernen, har statsministeren underskrevet eurotraktaten/finanspagten. EU skal nu bestemme rammerne for vores finanslov.

Emneord:

Læserbrev sendt til Information: Finanskapitalens diktatur

Der sidder de så, EU's statsledere, på rad og række med blå baggrund og stjerner. De har netop underskrevet den såkaldte "finanstraktat". Blandt alvorlige konservative ledere ses en smilende, socialdemokratisk statsminister fra Danmark.
Traktaten, de har vedtaget, skal skabe "budgetdisciplin." På almindeligt dansk betyder det nedskæringer. Statsbudgettet/ finanslovene i de enkelte lande vil fremover skulle godkendes i EU, og er underskuddet større end 0,5 % af BNP, udløser det kæmpebøder. Lønninger, pensioner, dagpenge, kontanthjælp, udgifter til sundhedsvæsen og uddannelse og meget mere vil blive sat under pres. De borgerlige og socialdemokraterne vil kappes om at råbe højest på nedskæringer. "Det er jo nødvendigt af hensyn til budgettet!"

Emneord:

Læserbrev sendt til Berlingske: Pyromanerne i ECB

3942 mia. kroner. Et svimlende beløb og kun 1 % i rente. Det er dagens lånegave fra Den Europæiske Centralbank (ECB) til 800 storbanker i eurozonen. For to en halv måned siden fik de samme banker et tilsvarende beløb. Pengene hævdes at skulle stimulere væksten og bløde op for gældskrisen i eurozonen.

Emneord:

Læserbrev sendt til Politiken: Indlysende!

Et flertal i Folketinget vil ha' Danmark med i EUROTRAKTATEN. En traktat med en bestemmelse om, at underskuddet på statsbudgettet højst må udgøre 0,5 % af bruttonationalproduktet. Den skal gælde "permanent", altså til evig tid!