Tippen og Karens Minde fredet


Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag den 2. april at to af Sydhavnens grønne områder, Tippen og Karens Minde-området alligevel ikke bliver bebygget. Årsagen er at et flertal stemte for to, af Enhedslisten fremsatte, ændringsforslag til Kommuneplanen.

Enhedslisters Socialborgmester Mikkel Warming, der selv bor i Sydhavnen og bruger de to områder, siger:

- Det er virkelig en dejlig dag i dag. Med den her beslutning bevarer vi to rekreative arealer. Det har beboerne i Sydhavnen kæmpet for i mange år. Særlig er jeg glad for at byggemulighederne på naturområdet Tippen fjernes. Det ville have været en katastrofe for byen, hvis det unikke naturområde en dag forsvandt.

I den hidtidige kommuneplan var Tippen udlagt som perspektivområde efter 2017, med mulighed for boligbyggeri. Dette er nu ændret, så området bliver udlagt som offentligt rekreativt areal.

Karens Minde er et rekreativt område nord for Tippen og indeholder bl.a. kulturhus, Børnenes Dyremark og Ritts 12 billige boliger. Med den vedtagne ændring af kommuneplanen bliver der ikke byget yderligere på området.

Ved afstemningen torsdag aften i Borgerrepræsentationen var der 26 der stemte for Enhedslistens forslag. 1 stemte imod og 20 undlod.

Emneord: