Boller op, boller ned - og katten af tønden

En overvældende succes med 70-75 børn og endnu flere voksne, fra alle dele af
Sydhavnen og alle slags beboere. Glade børn og voksne der takkede for det
fine arrangement. Stor ros til Hanne for initiativet og standhaftigheden.