Analyse af folketingsvalget 2011 i Sydhavnen – hvad skete der på Bavnehøj?

Først de faktiske tal fra valget.

Ellebjerg Skole

Vi har ligesom i resten af landet haft et fantomvalg og en fantastisk fremgang med ca. en tredobling af vore stemmer. På Ellebjerg gik vi fra 7,4 % til rekordhøje 21,0 % og blev dermed distriktets næststørste parti pænt foran vore konkurrenter. Vi puster endda Socialdemokratiet i nakken, skønt de altid har været stærke lokalt – de fik 25,7 % (tilbagegang på 4 procentpoint).

Ellebjerg er således godt med i at sikre Vesterbrokredsens 22,8 % - der i sig selv er vores flotteste tal i landet efter Nørrebrokredsen og gør Ø til det største parti i vores officielle bydel Vesterbro/ Kgs Enghave!

De andre partier
Også de følger ca. landstendensen for hvor hvor høj en faktor de går frem eller tilbage med, dog må Liberal Alliance nøjes med at vokse en halv gang, fra 2,6 % til 3,9 %:

A 25,7 %
B 9,6 %
C 2,8 %
F 13,9 %
I 3,9 %
K 0,3 %
O 12,3 %
V 10,3 %

Balancen imellem rød og blå blok på Ellebjerg har udviklet sig således:
ØFA 2005: 49,7 2007: 61,5 2011: 60,6
CV 2005: 18,9 2007: 15,6 2011: 13,1

Eller for at følge dette valgs blokke:
ØFAB 2005: 62,5 2007: 66,6 2011: 70,5
CVIOK: 2005: 35,4 2007: 33,4 2011: 29,6

Bavnehøj Skole
Er en noget anden verden.
Vi blev kun fordoblet fra 6,9 % til 13,7 %. Vi blev også kun det fjerdestørste parti efter V, B og A.

Hvad sker der – lad os se på konkrete tal for alle partier:

Partierne

A fik sølle 16,1 %!
B 18,1 %
C 6,0 %
F 9,9 %
I fik vilde 10,7 %!
K 0,3 %
O 6,2 %
V 18,8 %

Det er jo nogle helt andre tal. Men sådan var det også allerede i 2007. Den eneste større afgivelse fra landstendensen er at socialdemokraterne og DF går noget mere tilbage (de taber hver ca. 1/4) og at Venstre vinder godt 30 %.
Ikke mindst Liberal Alliance stikker i øjnene. De fik allerede et godt valg i 2007 (da de hed Ny Alliance) men 10,7 % er usædvanligt højt. De eneste andre steder i landet hvor de fik over 10 % er i de borgerlige nordsjællandske kommuner, dvs. Gentofte og Rudersdal, samt på tre valgsteder i Hørsholm (i Fredensborg kommune).

I det hele taget er kombinationen af de høje tal for B, C, I og V ikke noget som vi finder på Vesterbro i øvrigt, andetsteds i København eller for den sags skyld i resten af landet.

Set på denne baggrund skal vi fra Enhedslsiten være taknemmelige for endelig at få tocifrede stemmetal på Bavnehøj.

Udviklingen i blokkene:
ØFA 2005: 50,5 2007: 51,3 2011: Kun 39,7!
CV 2005: 17,5 2007: 25,8 2011: 24,8

Eller for at følge dette valgs blokke:
ØFAB 2005: 66,7 2007: 59,6 2011: 57,8
CVIOK: 2005: 30,3 2007: 31,5 2011: Hele 42,0!

Udviklingen går altså direkte modsat af landets tendens hvor ØFA holdt sig stabil (kun forskudt internt i retning af Ø), CV gik tilbage og ØFAB/ B som bekendt gik frem på bekostning af blå blok.

Det bemærkes særligt at Socialdemokraterne er på total rutchetur på Bavnehøj. Fra at være et kerneområde på 29,7 % i 2005 fik de som sagt kun 16,1 % i år!

Hvad sker der her?

Sydhavnen i alt
(Bemærk at ca. 3 % af Bavnehøj valgdistrikt faktisk dækker en del af Vesterbro især Havneholmene efter Fisketorvet – dette har dog "altid" været tilfældet.)

Vi fik i alt 17,8 % af Sydhavnens stemmer som trods Bavnehøj gør os til Sydhavnens næststørste parti! Den status har vi ligget og kæmpet for i de sidste mange valg så det er jo rigtigt rart at nu er der ingen tvivl. Vi er et stykke foran nr. 3 men der er flere der gerne ville gøre os rangen stridig:

De andre partier
A 21,5 % og stadig Sydhavnens største parti men altså ikke så langt foran os.
B 13,4 % Sydhavnens 4. største parti.
C 4,2 %
F 12,1 %
I 6,9 %
K 0,3 %
O 9,6 %
V 14,1 % Sydhavnens tredjestørste parti.

Da tendenserne fra Bavnehøj og Ellebjerg nogenlunde udligner hinanden passer det meget godt med at vi alt i alt har fulgt landstendensen til frem- og tilbagegange. Det går især ud over SF som i de sidste par år har haft andenpladsen i Sydhavnen (også til kommunalvalget) men som nu er reduceret til det femtestørste parti.

Blokkene:
ØFA 2005: 49,82 2007: 58,0 2011: 51.4
CV 2005: 18,81 2007: 19,1 2011: 18,3

Eller for at følge dette valgs blokke:
ØFAB 2005: 63,50 2007: 64,2 2011: 64,8
CVIOK: 2005: 34,33 2007: 35,9 2011: 35,1

Blokkene har altså ikke ændret sig så meget – vores fremgang i ØFA siden 2005 skyldtes først kanonvalg for SF i 2007 og nu vores eget fantastiske valg her i 2011.

Personlige stemmetal
Eneste sydhavnske kandidat på landets stemmesedler var mig bekendt Susan Hedlund fra A. Hun fik et godt valg i Ellebjerg som stemmesluger med 362 stemmer, ikke langt efter Helle Thorning-Schmidt. Hun blev også nr. to socialdemokrat på Bavnehøj – selvom de 83 stemmer ikke var lige så meget at råbe hurra for. Alt i alt gav Ellebjerg hende så pæne stemmetal at det slog igennem på Vesterbro og i hele København. Men lige meget hjalp det, at være lokalt kendt i Sydhanven kan åbenbart ikke alene føre til valg.

Topscorere i Sydhavnen generelt, med min. 100 stemmer:

1. Johanne Schmidt-Nielsen Ø selvfølgelig med hele 1227 stemmer!! (Svarer til at hun fik hele vores fremgang og lidt til!)
2. Helle Thorning-Schmidt A med 874 stemmer
3. Susan Hedlund A altså 445 stemmer
4. Villy Søvndal F 366 stemmer
5. Manu Sareen B 295 stemmer
6. Søren Pind V 269 stemmer
7. Peter Skaarup O 267 stemmer
8. Ida Auken F 215 stemmer
9. Simon Emil Ammitzbøl I 184 stemmer
10. Mette Reissmann A 140 stemmer
11. Per Stig Møller C 103 stemmer

Næsthøjeste stemmetal for Ø fik Rosa Lund med 69 stemmer. Det er faktisk en flot tredjeplads efter Susan Hedlund og Ida Auken blandt de kandidater som førte valgkamp her i Sydhavnen, for ellers klarede disse lokale kandidater sig ikke så godt – på fjerdepladsen fik Karen Lumholt fra B kun 55 stemmer trods sin intense indsats.
Det var de faktiske tal. Men hvorfor gik det mindre godt på Bavnehøj? Det handler resten af min analyse om.

Fantomvalg i det gamle og nye Bavnehøj
Analysen bygger på en antagelse om at de gamle sydhavnere som er tilknyttet Bavnehøj stadig stemmer efter samme tendenser som før de nye områder blev bygget. Konkret har jeg set på tallene fra 2005 til sammenligning. Dengang var der kun 2907 stemmeberettigede på Bavnehøj. Her til valget var der hele 6235. Der har sikekrt også være lidt befolkningstilvækst i det gamle Bavnehøj (som på Ellebjerg) så måske er der knap 3.000 stemmeberettigede nu.

Jeg har derefter antaget at 2.400 fra det gamle Bavnehøj har stemt og 2.800 fra de nye bydele på holmene – det tror jeg paser meget godt, for jeg oplevede som valgstyrer på Bavnehøj at der var stort rykind af gamle sydhavnere om morgenen mens der stod lange køer fra holmene om aftenen samtidig med at valgbordene til de gamle sydhavnere stod tomme!

Nærmere antager jeg at de gamle sydhavnere har flyttet sig på samme måde som vælgerne på Ellebjerg. Op til 2005 lignede Bavnehøj og Ellebjerg hinanden skønt der var mindre forskelle, bl.a. har vi altid fået et lidt ringere valg i Bavnehøj.

Men mon dog at de gamle bavnehøjere skulle have lavet et kæmpe højresving? Det tror jeg ikke på – jeg tror de har flyttet sig på samme måde som på Ellebjerg, dvs. fx at vi også er tredoblet på Bavnehøj, konservative halveret, etc.

Jeg har så leget med tallene på tre måder, nemlig en sammenligning med 2005, en sammenligning med 2007 og en sammenligning med 2011 – nemlig hvis Bavnehøj lignede Ellebjerg i år.

Alle tre metoder giver stort set de samme tal for alle partier. SF er dog en undtagelse, hvor mit gæt på holmene svinger lige fra 3 % til 16 % - metoden er følsom over for at SF havde et usædvanligt godt valg i 2007. Men jeg antager at sandheden nok ligger et sted imellem, så jeg gætter på ca. 8 % opbakning til F på holmene.

Resultatet:
Fantomvalg på det gamle Bavnehøj (101 % i alt pga. usikkerheder):
A 25,5
B 11,5
C 3,5
F 15,0
I 5,5
K 0,0
O 9,5
V 10,0
Ø 20,5

Blokkene:
ØFA 61,0 %
CV 13,5 %
ØFAB hele 72,5 %
CVOIK 28,5 %

Men hvis selve Bavnehøj stemmer så forholdsvist ens sammenlignet med Ellebjerg, og måske endda endnu mere på rød blok, så må holmene være meget borgerlige.

Hvor meget?
Jo jeg opstiller simpelthen de absolutte stemmetal for gamle Bavnehøj ved at gange ovenstående procenter med 2400. Og disse tal har jeg så trukket fra de faktiske absolutte stemmetal på skolen. Det giver antal stemmer på holmene. Til sidst sætter jeg procenter på dem.

Dette giver flg. stemmetal i procent:
A total bundskraber med 8 %!
B 22 %
C 8 %
F som sagt sat til 8 %
I 15 %!
K 0 %
O kun 4 %
V hele 25 %
Ø 10 %

Som sagt får jeg ca. de samme tal med tre metoder, så hvor utrolige tallene end kan virke, tror jeg den er god nok!

Det betyder at Liberal Alliance har fået sit næstbedste valg i hele landet lige her i vores nye byområde! Det er på højde med Rungsted og en nabokreds i Hørsholm.

Og at blokkene ser helt anderledes ud end i resten af Sydhavnen:
ØFA kun 26 %
CV 33 %!
ØFAB 48 %
CVOIK 42 %

Når blokkene udlignes skyldes det især at B får et godt valg på holmene mens DF er dømt helt ude.

En mere relevant bloksammenligning på holmene er derfor at tage arbejderpartierne plus DF på den ene side og de øvrige borgerlige plus de radikale på den anden side:

ØFAO kun 30 %
CVIKB hele 70 %

Fantomvalg i det gamle Sydhavnen til sammenligning.

Til sidst et fantomvalg for hele det gamle Sydhavnen exkl. holmene baseret på disse tal:
A 26 %
B 10 %
C 3 %
F 14 %
I 4 %
K 0 %
O 12 %
V 10 %
Ø 21 % - ja jeg når frem til at vi klarede os lige godt alle steder undtagen på holmene

Blokkene:
ØFA 61 %
CV 13 %
ØFAB 71 %
CVOIK 29 %

Når vi sammenligner det gamle og nye Sydhavnen er der altså virkeligt en verden til forskel – kun vi og de radikale trækker stemmer begge steder, men vi i langt mindre grad på holmene og B i langt højere grad.

Så igen er den mest relevante sammenligning af blokke disse tal fra det gamle Sydhavn:
ØFAO hele 73 %
CVIKB kun 27 %

Altså fuldstændigt modsat af holmene!

Det gamle og nye Sydhavn
Der er selvfølgelig store usikkerheder ved metoden, op til ca. +/- 4 procentpoint, men tendensen er soleklar, det gamle og nye Sydhavnen stemmer helt på hver sin måde.

Jeg har lavet tilsvarende analyser for folketingsvalg 2007 og til EU-parlamentsvalget og kommunevalg/ regionsvalg 2009. Hver gang er tendensen den samme, hvis ellers min forudsætning holder om at gamle bavnehøjere ikke lige har flyttet sig voldsomt. Det gamle Sydhavnen er kerneområde for Ø, F, A og til dels O (og B). Det nye Sydhavnen er stedet hvor V, B, I og til dels C (og Ø?) trives.

Det bliver spændende at se om jeg har ret – det er planen når den nye skole er færdigbygget på Teglholmen næste år at den skal være et nyt afstemningssted for de nye sydhavnere, og så vil vi få de faktiske, separate tal fra Bavnehøj og holmene.

Hvorfor gik det så godt?
Vi må bare konstatere at alle afdelinger i landet har ført en super valgkamp, og det har vi også, så derfor er vi gået frem herude ligesom vi har gjort i resten af landet, og i København og på Vesterbro i øvrigt.

Undtagelsen på holmene mener jeg ikke vi kan gøre for, der bor bare mange mennesker med helt andre interesser end resten af Sydhavnen – og resten af byen. Og jeg tror ikke engang vi eller for den sags skyld SF klarede os så ringe derude endda – det er især socialdemokraterne som har en opgave med at være til stede i det nye Sydhavnen!

Vi følger altså godt med lokalt mens F og O og til dels A sakker bagud, også en smule mere end landstendensen. Måske er det alligevel en cadaeu til at vi er den mest aktive partiforening?

Robert Nedergaard, medlem af Enhedslisten Sydhavnen 

Emneord: