Vellykket søndagsbrunch

Søndag den 12. februar holdt Enhedslisten Sydhavnen sit første vellykkede søndagsbrunchmøde.

Dagens emner var brug af »Organizer-modellen« til at skabe aktivitet, aktivere og organisere medlemmer. Egon sørgede først for orientering om aktiviteter mod Euro-traktaten (Finanspagten) og underskriftsindsamling for at afholde en folkeafstemning om traktaten. Der blev fordelt materialer og underskriftslister og flere meldte sig til forskellige aktiviteter.

Ledsaget af en lækker brunch med (næsten) alt man kunne tænke sig, holdt Andy Snoddy fra Sydhavnen og Marta Helleskov fra Indre Nørrebro afdeling (Den Røde Firkant) et oplæg om »Organizer-modellen«, der var meget inspirerende og førte til diskussion, spørgsmål og erfarings-opsamling/-sammenligning med tidligere kampe i Sydhavnen.

Vi blev opfordret til at sende deltagere til det seminar, der bliver afholdt i slutningen af marts i Høje Tåstrup, hvor der vil blive gået mere i dybden med modellen. Ideer til aktiviteter og kampagner vil blive drøftet på generalforsamlingen den 3. marts.

Der blev gennemført et par præsentationsrunder, så vi kom et spadestik dybere med, hvilke ressourcer de fremmødte kan og vil byde ind med i fremtidige aktiviteter.

Vi ser frem til det næste søndags-medlems-brunch-møde, hvor vi skal tale om Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling med afsæt i følgende spørgsmål:

1. Hvilke politiske mål skal Enhedslisten nå de kommende 4-5 år?
2. Hvordan hænger disse mål sammen med vores socialistiske strategi?
3. Hvad betyder det konkret for Enhedslistens prioriteringer, politisk og organisato­risk? 

Vi ses :-)