Årsmødeudtalelse 2012: Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Årsmødet har vedtaget en udtalelse som modsvar på den nuværende hetz mod danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. - Regeringen gentager mantraet om "ret og pligt", men glemmer retten til arbejde og koncentrerer sig kun om at indpiske pligten, selvom der ikke er job at få, sagde arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl fra talerstolen.

- I en sådan situation er det sindssygt vigtigt, at Enhedslisten har en aktuel, fælles udtalelse om emnet som modsvar.

Udtalelsen blev vedtaget i følgende ordlyd:

14.1 Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Hver dag frygter titusinder af danskere, at de næste dag står med en fyreseddel i hånden. Regeringens og venstrefløjens svar til dem skal være:

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du får mulighed for at bidrage til fællesskabet med noget vigtigt, som vi alle har brug for, og det skal du naturligvis have overenskomstmæssig løn for.
Skulle det mod forventning ikke lykkes for os, så kan du være 100 % sikker på, at vi vil sikre dig og din familie økonomisk, så I ikke skal gå fra hus og hjem.

Enhedslistens udgangspunkt er at alle mennesker gerne vil bidrage til samfundet. Den tilgang, at de rige og højest lønnede er bedre bidragere end de lavest lønnede og folk uden for arbejdsmarkedet, er forkert.
Enhedslisten er dybt uenig i den holdning, at de rige skal lokkes med gulerod og skattelettelser og de fattige tvinges med stok og aktivering og beskæring af de økonomiske ydelser, de skal leve af.

Vi lever i et klassesamfund og modsætningerne mellem klassernes grundlæggende interesser bliver dagligt udstillet. Enhedslisten har valgt side til fordel for arbejderklassen.

De værdier, som vi styrer efter, er det, som kan være fælles for alle: Frihed, sociale rettigheder, bæredygtig udvikling og demokratiske rettigheder.

  • Alle skal have ret til et arbejde – Enhedslisten vil have flere job inden for energi og miljø samt på velfærdsområdet, hvor der er hårdt brug for varme hænder.
  • Kommuner og regioner skal være motor for flere job – ikke grønthøstere for besparelser.
  • Alle skal have overenskomstmæssig løn – Enhedslisten kræver reelle ansættelser frem for virksomhedspraktik, løntilskud o.a.
  • Dagpengeperioden skal tilbage til 4 år – når der ikke findes jobs til alle, må vi som samfund sikre, at arbejdsløse ikke straffes økonomisk og socialt.
  • Der skal laves lovændringer, som gør det lettere at dele arbejdet.
  • Alle skal have ret til efterløn – Enhedslisten vil ikke vride den sidste dråbe arbejdskraft ud af vores ældre. Ældre skal kunne holde fri, mens de er ved godt helbred. Samtidig skaber efterlønnen plads til andre på arbejdsmarkedet.