Fingrene væk fra vores fridage!

Fagbevægelsen har kæmpet i mere end 100 år for kortere arbejdstid og længere ferie. Nu lægger de faglige ledere op til at sælge to helligdage ved trepartsforhandlingerne!
De skal holde Fingrene væk, skal de!
Fagbevægelsens opgave i trepartsforhandlingerne er ikke at tage fridage fra
folk. LO, FTF og AC skal i stedet presse regeringen til at skabe rigtige jobs, mere
uddannelse, indsats mod social dumping og !ere rettigheder til de arbejdsløse.
Regningen er betalt: Dagpengeperioden er skåret ned, efterlønsordningen forringet, reallønnen bliver udhulet.
Det er på tide at vi siger fra!
Enhedslistens faglige landsudvalg