Sydhavnen: Et bud på en fornuftig trafikpolitik

KAJ JESSEN,1.SUPPLEANT FOR ENHEDSLISTEN SYDHAVNEN I KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG
Et enkelt kryds: Hermed et indlæg med løsningsforslag på sikrere færdselsanlæg i Kgs. Enghave/Sydhavnen i forbindelse med Teglholmen og den øvrige bydel.
I 1980erne forsøgte Københavns kommune at aflaste bydelen for gennemkørende biltrafik ved at lukke Borgmester Christiansensgade for gennemkørende trafik (undtagen busser) og omlægge hovedtrafikken sydfra til city, via en ny motorvej over Avedøre Holme og Sjællandsbroen/Sydhavnsgade.
Det hjalp ikke stort, da motortrafikmængden øgedes voldsomt i de år og frem til nu, så begge ruter gennem Sydhavnen blev fyldt godt op. I det nye årtusind fik vi så en helt ny bydel opbygget på Sluse- og Teglholmen. Med vanlig mangel på overordnet planlægning og gennemtænkte tidsplaner, blev såvel erhvervs- som boligområderne bygget uden at infrastrukturen og institutionerne fulgte med.
Den nye skole på Teglholmen og børneinstitutionerne er ikke bygget færdige endnu, men det bliver de snart. Den nye skole skal også betjene forældre med børn boende i andre områder – f.eks Sjælørkvarteret. Derfor har der været et stort ønske for børnefamilierne både på Holmene og i de øvrige kvarterer i og omkring Sydhavnen, at der blev etableret sikre cykel- og gangstier til og fra Holmene.
Der var da også planlagt en broforbindelse over hovedtrafikåren Sydhavnsgade/Scandiagade, men "man" havde "glemt" at det ikke løste problemet, da der var endnu en stor trafikvej at krydse – nemlig det lille stykke Sydhavnsplads, som er lige så trafikeret som Scandiagade, fordi der er en smutvej til og fra P.Knudsensgade/Holbækmotorvejen.
Nu har kommunen opgivet at bygge den planlagte broforbindelse, da det bliver for dyrt med to broer og svært at løse rent teknisk.

Skal børnene blive hjemme ?
Så hva så – skal børnene bare sendes over disse to vildt farlige trafikårer eller skal de blive hjemme? Skal de lokale krav om trafikløsninger bare glemmes på trods af generationernes vedholdende arbejde for nedbringelse af trafikmængden og sikre vejforbindelser på tværs af denne.
Ikke hvis det står til os i Enhedslisten Sydhavnen og forhåbentlig heller ikke resten af Kgs. Enghave Lokaludvalg. Vi har et konkret forslag, der vil løse en lille del af problemet forholdsvis enkelt. I stedet for de to vejforbindelser, der er i dag mellem Vasbygade og P. Knudsensgade,  kunne man skære det ned til en. Hvis vejstykket Sydhavnsplads blev nedlagt og og den sydlige del blev omdannet til plads og grønt område, kunne man her få en stiforbindelse, der kunne knyttes an til kun en broforbindelse over Scanidiagade og til "den grønne kile" på Teglholmen, som det har været meningen i den oprindelige planlægning. Samtidig ville vi opnå, at "smutvejen" via P.Knudsensgade/Folehaven/Holbækmotorvejen blev yderligere  besværliggjort og dermed begrænset. I stedet for tre trafikerede vejkryds ville vi komme ned på kun et (se kortet).
At der så også kunne etableres en "rigtig" Sydhavnsplads, der kunne blive grøn og forbinde Baunehøjkvarteret og Frederiksholmkvarteret på en bedre måde, er vel ikke så dårligt! Vi håber dette kan vinde bred opbakning og blive et fælles lokalt bud på løsning. Så kan det komme på næste års budget og måske blive gennemført samtidig med at den nye skole åbner på Teglholmen! 

BilagStørrelse
Trafikforslag.pdf369.98 kB