»Rødt« forlig på rådhuset

Enhedslisten indgår budgetforlig, der betyder mere lighed og flere grønne jobs. Budgetforliget viser vejen frem for regeringen, mener partiet.

Dagens budgetforlig er solidt fyldt med Enhedslistens fingeraftryk.

Det her er et solidarisk og rødt forlig, der øger ligheden, øger beskæftigelsen og øger velfærden.
Vi viser vejen frem for landets regering. Vi viser at det er muligt, at tage ansvar og passe på de svageste – også i en krisesituation, siger Enhedslistens Socialborgmester Mikkel Warming.

Forliget betyder bl.a. at:

  • Grænsen for hvornår fattige kan få hjælp af kommunen øges, så flere kan få hjælp i svære situationer.
  • Der sættes ind overfor familier, der risikerer at ryge ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale huslejen.
  • Indsatsen overfor psykisk syge københavnere får et løft.
  • Ungdomsklubber og daginstitutioner med mange udsatte børn og unge får ekstra penge,
  • Flere børn fra fattige familier får gratis skolemad
  • Der bygges mange flere almene billige boliger.

Det betyder selvfølgelig ikke at alle Københavns problemer er løst. De rammer regeringen har sat var meget snævre. Men vi har valgt solidariske løsninger og budgettet trækker helt afgjort i den rigtige retning. Det er det rødeste budget på Rådhuset i mange år, siger Mikkel Warming.

Enhedslisten glæder sig også over en massiv klimaindsats, der betyder flere grønne jobs i hovedstaden, og omfattende renoveringer af skoler, herberger og krisecentre. Ligesom det er rigtig godt nyt med flere cykelstier og renoveringer af bl.a. Christianshavns Torv og Istedgade. 

Forliget er indgået mellem de tre venstrefløjspartier - der har 36 mandater ud af 55 i alt – samt de radikale og Liberal Alliance. 

Læs mere her senere: http://kbh.enhedslisten.dk/Rodt-forlig-pa-Radhuset 


BilagStørrelse
Budget13.pdf3.11 MB
Emneord: