Enhedslisten Sydhavnens holdning til finanslovsaftalen

Vedtaget 15.11.2012

Enhedslisten Sydhavnen afholdt medlemsmøde om Finanslovsforliget mandag 12.11.12.
Ingen var særligt jublende over resultatet, men flertallet bakkede op om det valg forhandlerne og flertallet af HB havde truffet.

Derfor er vi især glade den markering af ubehag, som Enhedslistens forhandlere demonstrerede ved aftalens offentliggørelse.

Vi fortsætter kampen for arbejdsløses ret til dagpenge og social tryghed og vil holde kommunerne fast på, at de nu kan redde de mennesker, der risikerer at blive sat ud af deres boliger, takket være de forbedringer Enhedslisten fik indført i forliget.

Vedtaget af arbejdsudvalget ud fra diskussionen på medlemsmødet 12.11.2012