John Andersen – Sydhavnens kandidat til Borgerrepræsentationen

58 år, professor, Sydhavnen

John Andersen er professor på Plan, By og Proces på RUC og kan dermed trække på en unik indsigt i byplanlægning, arbejdsmarked og sociale problemstillinger. Det er mærkesag for ham at fjerne bureaukrati, så borgere og ansatte i kommunen for mere indflydelse.

John Andersen vil arbejde for et brud med den nyliberale udvikling, som skaber social opdeling og stavnsbinder københavnere i overbelånte boliger. Den almene boligsektor skal styrkes og der skal sættes ind kraftigt ind mod fattigdom i København. Overalt i byen er der brug for mere kreativ udnyttelse af byrummet i eksperimentelle zoner, hvor der er plads til nytænkning uden kommerciel indblanding. Kolonihaverne skal bevares og nye, lignende frirum skal hjælpes på vej. 

Links:
Johns på Facebook 

Emneord: