Læserbrev: Fra outsourcing til insourcing

Læserbrev i Information 23.8. 2013

Fra outsourcing til insourcing

Af John Andersen, kandidat for Enhedslisten til BR København

John Andersen, BR-kandidat 2013Et af de oversete temaer i kommunalgvalgkampen er kampen for at få udliciterede opgaver tilbage i kommunerne eller til non-profitvirksomheder: fra outsourcing til insourcing. Samtidig er der kæmpe behov for at stramme op på sociale klausuler for de mange private entreprenører, der arbejder for kommunale skattekroner, men fx ikke ansætter lærlinge trods målsætninger herom.

Kommunalvalget skal både bruges til opgør med det kommunaløkonomiske jerngreb, der underminerer det kommunale selvstyre og opgør med det styringspolitiske jerngreb i form af New Public Management (NPM), hvor udliciteringer og tvivlsomme markedsstyringsmodeller ødelægger engagementet hos mange offentligt ansatte.

Opgøret med NMP handler f.eks om
- Dokumentation af at en stigende andel af offentlige udgifter bruges til kontrolsystemer og private firmaer

- Oprydning i bonuslønordninger og ugennemsigtighed omkring toplederes lø

Kursen for den offentlige sektor skal ændres så borgere, politikere og ansatte sammen kan udvikle en demokratisk og socialt innovativ offentlig sektor med ordentlige rammer for demokratisk professionsudvikling, tværfaglighed og empowerment i alliance med borgerne. 

Emneord: