Debatindlæg i Beboerbladet: Grønt og socialt løft i Sydhavnen

Kommunalvalg nov 2013 – Grønt og socialt løft i Sydhavnen.

af John Andersen, Enhedslistens kandidat til Borgerrepræsentation i Sydhavnen

Kommunalvalget er over os, det er nu vi skal afkræve politikerne svar på vores lokale udfordringer. Sydhavnen har med sin stærke kvarteridentitet, selvbyggermiljøer, sociale mangfoldighed kæmpe kvaliteter. Men Sydhavnen er også en forsømt og stærkt opsplittet bydel, der er gennemskåret af store veje.

Fælles overbygningsskole

Med den nye skole på Teglholmen og Rådhusets seneste syltning af forslaget om en stibro mellem Sydhavn Station og Teglholmen risikerer bydelen at blive endnu mere splittet op mellem det gamle og det nye Sydhavnen.

Hvis denne opsplitning i to adskilte bydele skal modvirkes aktivt med en fælles skolepolitik, der løfter alle folkeskolerne i Sydhavnen, så kræver det en ekstra indsats. Enhedslisten foreslår en fælles overbygningsskole på den nye skole på Teglholmen for alle børn i Sydhavnen, og at de 3 folkeskoler udvikle et tæt samarbejde med fælles aktiviteter, fx med natur, vand og idræt som fælles temaer – frem for den gammel-dags model med at hver skole arbejder helt isoleret. Den helt konkrete udformning heraf kunne udvikles ved at lokaludvalget får ansvar for at udvikle et nyt forslag til en konkret model for Sydhavnen som et skoledistrikt .

Den grønne omstilling skal til Sydhavnen

For et par generationer siden blev Sydhavnen kaldt Arbejderklassens Hellerup. I 1968 blev P. Knudsensgade gjort til regionaltrafikvej, hvilket med et slag forringede bydelen drastisk ( se mere herom på hjemmesiden: www.enghavetrafik.dk). I det hele taget er bydelen skåret igennem på kryds og tværs. På trods af kvarterløft og bydelsforøget i 1990'erne og mange gode forslag fra lokaludvalget til forbedringer de sidste årtier er der ikke rigtig sket noget.

København Kommune har vedtaget en udmærket strategi for Grøn omstilling og styrkelse af cyklismen. I de senere år er der da også sket forbedringer mange steder i København. Nørrebrogade er et af eksemplerne. Dette er dog kun i meget begrænset omfang kommet Sydhavnen til gode, selv om Sydhavnen er den bydel i Købehavn, der har det største behov for trafiksanering, bedre forhold for cyklister og forskønnelse af byrummet.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har allerede udarbejdet mange konkrete forslag her i blandt at kørebanen på Enghavevej halveres og at der indrettes en for plads ud for Bavnehøjanlægget. Hermed kan der skabes rum til hygge og bevægelse. (se bydelsplanen på Lokaludvalgets hjemmeside). Lokaludvalgets plan kan gå i gang, når der er grønt lys og penge fra Rådhuset. Desværre ser det lige nu ikke ud til at der kommer penge på bordet, men måske vil det ændre sig efter næste valg, hvem ved?

Enhedslisten i sydhavnen har herudover foreslået en radikal omlægning af trafikken ved Sydhavns Plads og støtter lokaludvalgets forslag i bydelsplanen om en cykel og gangbro, der kan forbinde de to bydele.

Ungdomsboliger i Det Halve Hus

Sydhavnen har mange uddannelsesinstitutioner, men næsten ingen ungdomsboliger. Lige overfor det ny tilflyttede Ålborg Universitet har der siden finanskrisen i 2008 stået en tom bygning: Det Halve Hus – også kaldet Den Flyvende Hollænder, som blev efterladt af spekulanter, der fik deres gæld betalt af os skatteydere. Der er ubegribeligt spild af ressourcer, at en så kostbar bygning står ubeboelig.

Lokal Borgerservice og et socialt løft

Det gamle Sydhavnen er en af Københavns fattigste bydele med mange borgere, der kan have brug for en hjælpende hånd. Disse borgere har modsat mange andre bydele i København hverken lokal borgerservice, gadeplansarbejdere eller social arbejdere i deres egen bydel. Det skyldes blandt at socialcenteret i Kgs. Enghave er blevet nedlagt. Bydelens frivillige organisationer og boligsociale medarbejdere gør et uvurderligt stykke arbejde, men kommunen sætter kun meget få ressourcer af til socialt arbejde og borgerservice i bydelen.

Duk dig ikke, bland dig i debatten

Jeg vil opfordre alle Sydhavnere til at deltage i de kommende politiske møder, og afkræve politikerne svar på de ovennævnte udfordringer. Det er på høje tid at Sydhavnen bliver et tema på rådhuset, og i kommunal valgkampen. Som kandidat til Borger repræsentationen vil jeg godt love at jeg vil være med til at sætte vores smukke bydel på dagsordnen. Jeg vil som kandidat love at være med til sætte vores smukke bydel på dagsordnen. 

Emneord: