Uplanlagte Klondike-områder med bolig og erhverv – kolonihaver og mangfoldighed