Mangfoldighed

Efterlysning: En levende og mangfoldig bydel

En levende og mangfoldig by handler ikke kun om veltilrettelagt moderne arkitektur og havne-udsigt. Det handler om plads til at lege, udfolde sig og mødes på tværs. Det handler om gode kollektive trafik forbindelser, grønne cykelruter og begrænset biltrafik. Og det handler om gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud i nærområdet. Alt dette mangler vi i de nye byggerier på Teglholmen og Sluseholmen.
Emneord: