M4

Udbyg metronettet med M4 - fra Nordhavn til Hvidovre!

Metro M4-linjeføringUdbyg metronettet med M4 - fra Nordhavn til Hvidovre!

Københavns Kommune overvejer, at udbygge metronettet i København. Den ene af de linjer der er under overvejelse, er M4 fra Nordhavn via Cityringen over Sydhavn og Grønttorvet til Hvidovre Hospital.

Linien betjener en række store, potentielle byudviklingsområder
med en samlet rummelighed på godt 7 mio. etagemeter.

Emneord: