bydelsforsøg

Historien om bydelsforsøget

1996 Bydelsråd I

Det første Bydelsråd var udpeget af borgerrepræsentationen, hvilket afstedkom en masse debat og utilfredshed. Se historien om valgaften på Karens Minde.
Var Sydhavnens borgere ikke gode nok til at få lov til at vælge sine egne politikere?

1997 Bydelsråd II

Bydelsråd II blev valgt af bydelens borgere 17. november 1997 samtidig med valget til ny Borgerrepræsentation.
Emneord: