Socialistisk Revolution

Om sommerens debat

HB-udtalelse

Om sommerens debat:
Der har i løbet af sommerens agurketid været en voldsom pressehetz, som har forsøgt at skabe tvivl om Enhedslistens holdning til principielle spørgsmål. Derfor ønsker Hovedbestyrelsen at slå fast, at Enhedslisten arbejder for en socialistisk revolution i forståelsen grundlæggende samfundsforandring af fredelig og demokratisk karakter. Enhedslisten har siden sin dannelse i 1989 været et parti, der hver dag slås for at udvide demokratiet, for sociale forbedringer og for alle borgeres indflydelse i Danmark. Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville bruge vold eller at ville indskrænke demokratiske rettigheder.

Emneord: