John Andersen

Valgkamps-søndagsbrunch i Sydhavnen

Dato: 
10. November 2013 11:00 - 13:30
Sted: 
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade, 2450 København SV

Emneord:

Læserbrev: Oprydning efter finanskrisen – ungdomsboliger nu!

København vokser og der er særligt mangel på billige boliger og ungdomsboliger. Enhedslisten København har derfor fremlagt en samlet plan for flere almen boliger, ungdomsboliger og kommunale lejeboliger ( læs mere på http://kbh.enhedslisten.dk/boligudspil-2013)

I Sydhavnen er problemet særlig markant.

Emneord:

Læserbrev: Fra outsourcing til insourcing

Læserbrev i Information 23.8. 2013

Fra outsourcing til insourcing

Af John Andersen, kandidat for Enhedslisten til BR København

John Andersen, BR-kandidat 2013Et af de oversete temaer i kommunalgvalgkampen er kampen for at få udliciterede opgaver tilbage i kommunerne eller til non-profitvirksomheder: fra outsourcing til insourcing. Samtidig er der kæmpe behov for at stramme op på sociale klausuler for de mange private entreprenører, der arbejder for kommunale skattekroner, men fx ikke ansætter lærlinge trods målsætninger herom.

Emneord:

John Andersen – Sydhavnens kandidat til Borgerrepræsentationen

58 år, professor, Sydhavnen

John Andersen er professor på Plan, By og Proces på RUC og kan dermed trække på en unik indsigt i byplanlægning, arbejdsmarked og sociale problemstillinger. Det er mærkesag for ham at fjerne bureaukrati, så borgere og ansatte i kommunen for mere indflydelse.

Emneord:

Søndagsbrunch: Lokalt deltagerdemokrati i Brasilien – kan vi lære noget af det i København?

Dato: 
14. Oktober 2012 11:00 - 13:30
Sted: 
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade, 2450 København SV

 

 

Oplæg ved John Andersen og Lars Bohn
John og Lars vil vise billeder og fortælle om sociale bevægelser og eksperimenter med direkte demokrati i Brasilianske storbyer.
Bagefter vil der være debat om nogle af dissse erfaringer kan bruges til at styrke nærdemokratiet i København 

Emneord: