Lars Bohn

Søndagsbrunch: Lokalt deltagerdemokrati i Brasilien – kan vi lære noget af det i København?

Dato: 
14. Oktober 2012 11:00 - 13:30
Sted: 
Medborgercentret på hjørnet af Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade, 2450 København SV

 

 

Oplæg ved John Andersen og Lars Bohn
John og Lars vil vise billeder og fortælle om sociale bevægelser og eksperimenter med direkte demokrati i Brasilianske storbyer.
Bagefter vil der være debat om nogle af dissse erfaringer kan bruges til at styrke nærdemokratiet i København 

Emneord: