professor Plan

John Andersen – Sydhavnens kandidat til Borgerrepræsentationen

58 år, professor, Sydhavnen

John Andersen er professor på Plan, By og Proces på RUC og kan dermed trække på en unik indsigt i byplanlægning, arbejdsmarked og sociale problemstillinger. Det er mærkesag for ham at fjerne bureaukrati, så borgere og ansatte i kommunen for mere indflydelse.

Emneord: