Tippen

Tippen og Karens Minde fredet


Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag den 2. april at to af Sydhavnens grønne områder, Tippen og Karens Minde-området alligevel ikke bliver bebygget. Årsagen er at et flertal stemte for to, af Enhedslisten fremsatte, ændringsforslag til Kommuneplanen.

Enhedslisters Socialborgmester Mikkel Warming, der selv bor i Sydhavnen og bruger de to områder, siger:

Emneord: