Trafik

Vores generelle trafikpolitik

To ud af tre københavnerne har ikke bil. De fleste af bruger cyklen til hverdag. Alligevel gungrer bilerne i gaderne. De støjer, møger og skærer byen i stykker. Vi vil en anden vej. Bompenge, som de har i London og andre store byer, kan få trafikken til at falde. Bompenge betyder færre biler, at busserne kan komme frem og at der bliver penge til den kollektive trafik.

Flertallet på rådhuset vil bruge over 1 milliard på at bygge tusinder af p-pladser i brokvartererne, men vi mener, at skal der laves P-anlæg, så er det uden for byen, så bilisterne kan stille bilen og tage hurtig og billig kollektiv trafik ind til byen.


Vi vil have en by, hvor man nemt og bekvemt at bevæge sig rundt uden bil. Vi vil have en kollektiv trafik, der kan konkurrere med bilen: flere busser og billigere billetter og busbaner, så passagererne ikke sidder fast i bilkøerne.

Vi vil udbygge den kollektive trafik, f.eks. med letbaner på de store veje ind til byen, så pendlerne får et alternativ til bilen. Cyklister hverken fylder eller forurener. De er gode for byen, så flere cykelstier og ruter. Cykelstier på under 2,5 meter skal udvides, og der skal indføres deciderede cykelgader på f.eks. Nørrebrogade.
 

Hvad er det der ødelægger og splitter 2450 SV

Først og fremmest en voldsom gennemkørende biltrafik. Den skal mindskes og sikres for de øvrige trafikanter.
Ordentlige stisystemer til cyklister, gående og fysisk handicappede, så vi kan komme frem uden forhindringer,
eller fare for liv og lemmer.
En rundkørsel ved Sjælør Boulevard/P. Knudsensgade i stedet for krydset, er stadig en god idé.

Flere tilbud med kollektiv transport

Der mangler reelle alternativer for de mange mennesker, der pendler til og fra Københavns indre bydele.
Den kollektive trafik skal styrkes, og der skal anlægges nye former for kollektiv transport. Letbaner/sporvognslinier
kan etableres for væsentligt færre penge end en metro – og så kører du over jorden! Vi bor alle tæt ved
havnen, hvorfor sejler der ikke havnebusser fra Sydhavnen til Nordhavnen.

Emneord: