Kandidater fra Enhedslisten Sydhavnen

Enhedslisten Sydhavnen har to spidskandidater og én øvrig kandidat opstillet til Københavns Borgerrepræsentation til valget d. 16. november 2021.

Klaus Goldschmidt Henriksen

Kontakt: klaus@spuk.dk, 26 18 26 84

Socialpædagog og konsulent, 64 år

Yndlingssted i København
Sydhavnen med Valbyparken, Sydhavnstippen, bådehavnene og Stejlepladsen

Visioner for København
København skal være en grøn foregangsby, hvor almindelige mennesker har råd til at bo og leve. Udsatte borgere skal mødes med støtte og respekt. Byen skal kendetegnes ved et stærkt nærdemokrati i bydelene.

Jeg vil gerne støtte forældre, børn og unge, ansatte pædagoger, lærere, sundhedspersonaler, gadearbejdere og andre, der desværre alt for ofte er underlagt bevidstløs privatisering, regnearks- og målstyring, der bestemmer over hverdagen og den professionelle indsats for byens borgere.

Enhedslisten har den svære – men nødvendige opgave – at udvikle og kæmpe for grønne og sociale visioner og støtte progressive bevægelser og aktiviteter i byen. Og samtidig arbejde for konkrete forbedringer og for at få mere indflydelse på beslutningerne i kommunen.

Baggrund
Jeg bor i Sydhavnen, elsker København, er musiker og har en stor familie.
Jeg har altid søgt at kombinere min socialpædagogiske faglighed med politisk aktivisme, f.eks. ungdomsprojektet Ama’r Totalteater, Foreningen Økologiske Igangsættere og Den Økologiske Produktionsskole, og aktuelt Mellemfolkeligt Samvirkes demokratiprojekt: Unge stemmer fra blokken.

 

Kaj Thelander Jessen

Kontakt: kajj@kalvebod.dk, 31 95 74 37

Lokalguide, 66 år

Jeg har erfaringer på de fleste politikområder og forhandlinger med andre partier, via min deltagelse i bydelsrådet i Kgs. Enghave/Sydhavnen – læs om det i min bog ”Bydelsrod”. Dem vil jeg kunne bruge, hvis jeg bliver valgt og jeg har også tiden og energien til at passe dette arbejde. For der er nok at tage fat på: Københavns kommune slæber langt bag efter på den sociale service, behandlingen af stort set alle grupper uden for arbejdsmarkedet, den offentlige transport og begrænsningen af den private. Københavns kommune er udbygget og fyldt op – ikke flere byggerier på grønne områder – ikke flere opfyldninger af vandområderne – ikke flere vejbaner – ikke flere børn i institutioner og skoler.

Stop centraliseringerne og giv beslutningerne tilbage til personale og brugere.

Indret byen så det sikrer et godt opvækstmiljø for børn. Det kommer også de fleste voksne til gode. Sikre veje og stier, lys og luft i boligområderne, vild natur og kvarterslandbrug, børnekultursteder og sansehaver.

Det har jeg kæmpet for i mange år og som udvalgsformand været med til at sikre at Sydhavnen fik et brugerstyret kulturhus, og som foreningsformand, at sikre de helårsbeboede haveforeninger status som særlige boligområder.

Siden 1970erne har jeg været aktiv i græsrodsarbejde, haft tillidsposter i fagforeninger og foreningsledelse. Jeg har haft mangeartede beskæftigelser i den ufaglærte og kunstneriske ende af skalaen og er nu aktiv pensionist.