Politik

Enhedslisten Sydhavnen er en del af Enhedslisten København, og vi henviser derfor til partiets samlede politik for København for et overblik. Men for lokalområdet har vi en række fokusområder, som vi arbejder særligt hårdt for politisk for Sydhavnen.

BEVAR STEJLEPLADSEN

Hele sagen omkring Stejlepladsen handler om hvilken by, vi gerne vil have – og om københavnernes manglende indflydelse på byudviklingen.

I Sydhavnen er der blevet truffet mange valg hen over hovedet på de lokale beboere gennem tiden og det bliver der stadig.

Det nyeste og værste eksempel er beslutningen om at bebygge Stejlepladsen og samtidig få Folketinget til at ophæve en fredning af dette vigtige område.

Ikke kun for os lokale, men for hele Københavns og Frederiksbergs befolkning, er Stejlepladsen et af de få store rekreative områder, der er tilbage i byen.

Ligesom Amager Fælled og Vestamager udgør Stejlepladsen og Tippen en uvurderlig del af de livsnødvendige åndehuller vi skal have i en så tætbebygget by.

Enhedslisten har altid kæmpet for at bevare alle disse unikke områder og det vil vi fortsat gøre. Dette kommunalvalg kan ændre magtforholdene så vi får et andet, og meget mere miljøbevidst flertal, som kan stoppe de nuværende byggeplaner.

Vi vil gerne bygge nyt, også i Sydhavnen, men det skal være tilpasset omgivelserne og ikke ødelægge de eksisterende grønne områder.

Åbne – og skjulte – valg

I Sydhavnen er der blevet truffet mange valg hen over hovedet på de lokale beboere gennem tiden og det bliver der stadig.

Det nyeste og værste eksempel er beslutningen om at bebygge Stejlepladsen og samtidig få Folketinget til at ophæve en fredning af dette vigtige område.

Ikke kun for os lokale, der bruger området dagligt, men for hele København og Frederiksbergs befolkning. Stejlepladsen er en del af de få store rekreative områder, der er tilbage i byen. Ligesom Amager Fælled og Vestamager udgør Stejlepladsen og Tippen en uvurderlig del af de livsnødvendige åndehuller vi skal have i en så tætbebygget by som København.

Enhedslisten i Sydhavnen har altid kæmpet for at bevare alle disse pragtfulde områder og det vil vi fortsat gøre. Dette kommunalvalg kan ændre magtforholdene i Borgerrepræsentationen, så vi får et andet og meget mere miljøbevidst flertal, som bland andet kan stoppe de nuværende byggeplaner.

Vi ser gerne, at der bygges nye boliger, også i Sydhavnen, men de skal tilpasses omgivelserne og ikke ødelægge de eksisterende grønne områder.

Et andet område, hvor tidligere dårlige politiske beslutninger har ødelagt Sydhavnsområdet, er de store færdselsårer, som bydelen er gennemskåret af.

Her vil vi gøre hvad vi kan for at formindske trafikken og trafiksikre alle de steder, hvor biltrafikken udgør en fare eller forhindring for beboernes interne færdsel.

For eksempel overdækninger og broer ved Sydhavnsgade og Scandiagade og vejstykket ved Bådehavnsgade og Sluseholmen.

En indskrænkning af Enghavevej til to spor, som Lokaludvalget har foreslået for flere år siden, har vor fulde støtte.

Naturen og kulturen

Ligesom naturen og de rekreative områder hører til ”de gratis glæder” og er åbne for alle, er kulturområderne vigtige og mange flere burde være med i kategorien ”gratis”. Begge dele har stor betydning for især børnenes opvækst. Bor du småt eller i en familie med store belastninger og trang økonomi, så er natur og kultur de fristeder, der kan sikre børn glæde og åndelig rigdom, der forbedrer deres fremtidsmuligheder.

Sydhavnen er heldigvis beriget med flere store naturområder og nogle enestående kulturelle steder, som skal bevares og styrkes. For eksempel bør Karens Minde Kulturhus og Børnekultursted sikres flere midler, så de kan lave endnu flere aktiviteter og tilbud. Det gælder også de mange sportsklubber i området, hvor børnene burde kunne deltage uden betaling.

Østre Kapel på Vestre Kirkegård skal sikres midler til en totalrenovering, så det kan bruges hele året som et nyt lokalt kulturhus for Baunehøjkvarteret og kollegierne.

De nyeste bydele på Holmene og op mod H.C. Ørstedsværket er fattige på såvel det grønne, som det kulturelle.  Her bør de få tilbageværende områder, som endnu ikke er bebygget, sikres fremtidige formål indenfor sport og kultur i øvrigt og et sammenhængende stisystem mod Tippen/Fiskerhavnen og de kommende grønne områder på Otto Busses vej-området mellem Vesterbro og Sydhavnen.

Konkrete forslag:

 • Karens Minde Kulturhus og Børnekultursted bør sikres flere midler til endnu flere gratis aktiviteter og tilbud.
 • Sportsklubberne i området skal også have flere midler.
 • Østre Kapel på Vestre Kirkegård skal sikres midler til en totalrenovering, så det kan bruges hele året som et nyt lokalt kulturhus for Baunehøjkvarteret og kollegierne.
 • De nye bydele på Holmene og omkring H.C. Ørstedsværket er fattige på såvel det grønne, som det kulturelle. Her bør de få tilbageværende områder, som endnu ikke er bebygget, reserveres til sport, kultur og grønne områder.
 • Der skal etableres et sammenhængende stisystem fra de nye bydele til Tippen/Fiskerhavnen og til de kommende grønne områder på Otto Busses vej-området mellem Vesterbro og Sydhavnen.

Udvidet demokrati

Hvorfor bestemmer vi ikke mere over vores egne områder? Som det er nu, vælges der kun 55 borgerrepræsentanter, som skal styre og bestemme over byens udvikling og drift – for en by der rummer omkring 600.000 indbyggere. Det siger sig selv, at det er en umulig opgave for disse få personer at kunne sætte sig ordentligt ind i de mange sager, der hele tiden skal tages stilling til. Derfor bliver det i høj grad den administrative ledelse og eksterne organisationer som By og Havn – HOFOR og statslige selskaber, der sætter dagsordenen og laver planer, som har store konsekvenser for de enkelte lokalområder i Københavnsområdet.  Det vil vi ændre på.

Kommunen er Danmarks største arbejdsplads for tusindvis af gode medarbejdere, men de er på samme måde underlagt ledelser langt fra deres hverdag og arbejdsplads. Vi vil genindføre lokalt styre på de enkelte arbejdspladser og øget brugerindflydelse. Det betyder at vi vil stoppe privatiseringen af kommunale serviceopgaver, der kun betyder ringere service og ringere arbejdsforhold for de ansatte.

På kommunens daginstitutioner og fritidsinstitutioner vil vi have genindført lokal pædagogisk ledelse ’på gulvet’ i de enkelte institutioner og opdelt de alt for store klyngeinstitutioner. Samtidig skal forældrerådenes rolle styrkes på den enkelte institution.

Enhedslisten kæmper for en udvidelse af demokratiet og en udvikling af det lokale selvstyre, som sikrer en reel indflydelse. De nuværende lokaludvalg skal sikres mere magt og en sammensætning, der svarer til lokalbefolkningens ønsker. Et råd der har folkelig opbakning og legalitet.

Konkrete forslag:

 • Vi vil genindføre lokalt styre på de enkelte arbejdspladser og øget brugerindflydelse.
 • Vi vil stoppe privatiseringen af kommunale serviceopgaver, der kun betyder ringere service og ringere arbejdsforhold for de ansatte.
 • Vi vil kæmpe for en udvidelse af demokratiet og en udvikling af det lokale selvstyre, som sikrer en reel indflydelse. De nuværende lokaludvalg skal sikres mere magt og en sammensætning, der svarer til lokalbefolkningens ønsker. Et råd der har folkelig opbakning og legalitet.

Tryg og sikker færdsel i Sydhavnen

Sydhavnen er gennemfartsbydel for megen af den overordnede trafik til og fra Indre By. Det er ikke nyt og i årevis har lokale beboere kæmpet for at få nedsat trafikken.

Enhedslisten arbejder for at generne fra biltrafikken skal nedbringes og mængden af gennemkørende trafik bremses.

Konkrete forslag:

 • Vi støtter forslaget om at Enghavevej ændres fra en 4-spors vej til en-2 spors
 • Vi ønsker at Sydhavns Plads bliver lukket for gennemkørsel.
 • Vi mener, at ”smut-igennem-trafikken” på broen mellem Sluse- og Teglholmen skal stoppes.
 • Vi vil arbejde for at der etableres flere overgange hen over motorgaderne Sydhavnsgade, Scandiagade og Vasbygade, der i dag er som en ”Berlinmur” mellem de nye og de gamle dele Sydhavnen.
  En bred broforbindelse mellem den nye Metrostation på Sluseholmen og områderne ned mod havnen og Tippen, samt vejene til kvartererne Frederiksholm og Musikbyen.
  Det er her alle de nye Sydhavnere kan finde åndehuller, grønne og rekreative områder og kulturelle tilbud, som de indtil videre må mangle på Holmene!

Sydhavnen skal være et trygt og sikkert sted at færdes for gående og cyklister.